گفتاری در تاریخ آئین بهائی

از تولد تا رسالت (۶)

بقیه سخنان حضرت باب که خطاب به هیجده نفر از اصحاب و حامیان اولیه اش که به حروف حـّی خوانده شده اند برای نمونه ذکر می شود.

«هیچکس پدر آسمانی را ندیده. شما که اطفال روحانی او هستید باید با اعمال خود فضائل او را بنمائید. و به شکوه و جلالش شهادت دهید. شما نمک زمین هستید. اگر نمک فاسد شود و طعم خود را از دست بدهد با چه چیز قابل اصلاح است؟ وارستگی شما باید به حدی باشد که به هر شهری که برای اشاعه و گسترش امر الهی وارد شوید به هیچ وجه توقع خوراک یا پاداشی از مردم آن شهر نداشته باشید. وقتی از آن شهر خارج می شوید حتی گردهای پایتان را باید بتکانید و از خود جدا کنید همانطور که پاک و طاهر وارد آن شهر شدید همانطور باید از آن خارج شوید. به راستی می گویم: پدر آسمانی همیشه با شماست و مراقب شما. اگر به او وفادار باشید او یقیناً همۀ گنج های زمین را به دست شما خواهد سپرد. شما را به مقامی بلندتر از آنچه فرمانروایان و پادشاهان دارند خواهد رسانید.

روزگاری که مردمان تنها به عبادت بیهوده اکتفا می کردند پایان یافته زمانی رسیده که هیچ چیز بجز پاکترین اعمال متکی به پاکترین نیت به بارگاه الهی برنخواهد خاست. و در درگاه او پذیرفته نخواهد شد.

شما همان کسانی هستید که خداوند در کتاب خود قرآن آنها را مستضعفین خوانده. ما میل داریم به مردمانی که از ضعفا هستند لطف و مرحمتی کنیم آنها را به پیشوایی برگزینیم و وارث خود نماییم.

شما به این مقام دعوت شده اید و در صورتی به آن خواهید رسید که تمام آرزوهای دنیوی خود را در زیر پای بر خاک ریزید و بکوشید که از این گروه شوید. بندگان محترم او که پیش او سخن نمی گویند و حکم او را تابع اند. شما اولین حروفی هستید که از نقطه اولی به وجود آمده اید. اولین چشمه هائی که از منبع آئین او منشعب شده اید. از پروردگار خود بخواهید که هیچ یک از قیود و علائق دنیا هیچ یک از امور ناپایدار شیرین شما را به تلخی نیالاید. و پاکی شما را از جلوه و جلا باز ندارد. من شما را برای آن روز بزرگ آماده می کنم. نهایت کوشش خود را ابراز دارید تا من که هم اکنون به شما تعلیم می دهم در عالم بعد در برابر کرسی فضل الهی از اعمال شما شادمانی کنم و بر پیروزی های شما ببالم.

رمز روز موعود هنوز پنهان است. نه امکان فاش کردن آنست و نه امکان حدس زدن آن. در سراسر این خطه و دیار منتشر شوید و با قدمی پایدار و قلبی پاک راه را برای ظهور موعود خدا آماده کنید. به ضعف و عجز خود ننگرید به قدرت شکست ناپذیر خدای خود قادر آسمانی ناظر باشید. آیا او باعث نشد که ابراهیم با وجود ضعف ظاهری بر نیروهای نمرود غالب شود؟ آیا موسی را که تنها یار و همراهش عصایش بود بر فرعون و لشگریانش پیروز نساخت؟ آیا او قدرت و برتری مسیح را که در نظر مردم فقیر و حقیر می نمود در برابر نیروهای متحد قوم کلیم به اثبات نرسانید؟ آیا او قبیله های وحشی و جنگجوی عربستان را مغلوب نیروهای پاک و خلاق محمد پیامبر خود ننمود؟ قیام و برخیزید. به او توکل کنید و از پیروزی نهائی مطمئن باشید.»  (انتهی)

خوانندگان عزیز: در صورتی که راجع به این تعالیم و یا تعالیم دیگر آئین بهائی سئوالاتی داشتید می توانید به پیام گیر ما به شماره

 ۷۴۰۰ـ ۸۸۲- ۹۰۵ تلفن فرموده تا جواب سئوالات شما داده شود .