شهروند- آزاده داودی:  شهرداری تورنتو اعلام کرد که در ماه آگوست تعداد ایستگاه های دوچرخه در سطح شهر ۷۰ تا افزایش می باید، در نتیجه گستره ی پوشش داده شده برای دوچرخه سواری، از شرق اتوبیکوک تا غرب اسکاربورو کشیده خواهد شد. سیستم اشتراک دوچرخه در تورنتو به این شکل عمل می کند که افراد می توانند با استفاده از کردیت کارت خود دوچرخه را از یکی از این ایستگاه ها برداشته و بعد از پایان سفر در ایستگاه دیگری پارک کنند.

افرادی که اشتراک سالیانه خریداری می کنند می توانند در هر بار استفاده نیم ساعت به طور مجانی از این دوچرخه ها استفاده کنند.

افزایش دوچرخه سواری در تورنتو به گفته ی جان توری شهردار این شهر باعث خواهد شد تا مردم در اغلب موارد سریع تر به محل مورد نظر برسند و از ترافیک شهر به میزان قابل توجهی کاسته شود. با افتتاح این ۷۰ ایستگاه جدید تعداد ایستگاه های اشتراک دوچرخه به ۲۷۰ تا افزایش پیدا خواهد کرد.

این طرح با کمک مالی شهرداری و دولت فدرال به انجام رسیده است. افزایش علاقه به دوچرخه سواری نشان می دهد که مردم به اهمیت کاهش ترافیک و حمل و نقل شهری با دوچرخه پی برده اند.

نسل جدیدی از اشتراک دوچرخه سواری در تورنتو به زودی راه اندازی خواهد شد که به علاقمندان این امکان را می دهد با استفاده از اپلیکیشن تلفن دستی دوچرخه مورد نظر را برداشته و استفاده کنند.

این طرح هم اکنون در کمپ دانشگاه تورنتو در حال آزمایش است و سعی بر این است تا به زودی در سطح شهر اجرایی گردد.