شهروند- آزاده داودی: بعد از حدود یک سال مشورت و رایزنی سرانجام روز دوشنبه پلیس تورنتو از ماشین با رنگ جدید پرده برداری کرد. قرار بود سال گذشته این تغییر رنگ انجام شود و برای آن رنگ طوسی تیره پیشنهاد شده بود که به دلیل اعتراضات بسیاری از مردم و مسئولان که چنین رنگی را امنیتی خواندند و اعلام کردند که دیدن این رنگ در شب بسیار سخت است، تصویب نشد.

اما این بار رئیس پلیس تورنتو عقیده دارد که دلیلی برای عدم پذیرش رنگ جدید وجود ندارد. قرار است تا ماشین های جدید با ترکیبی از بدنه ی طوسی تیره و درهای سفید براق از اول نوامبر سال ۲۰۱۷ در خیابان های تورنتو دیده شود.

به گفته ی پلیس تورنتو این رنگ آمیزی نه تنها به راحتی قابل رؤیت است بلکه اهداف دیگری را نظیر حرفه ای بودن نشان می دهد.

از سال ۲۰۰۶ رنگ ماشین های پلیس تورنتو تغییری نکرده است و همچنان با ترکیب رنگی سفید، قرمز و آبی در خیابان ها دیده می شود. به گفته ی پلیس تورنتو حدود ۵ سال زمان لازم است تا تمامی ماشین های فعلی به رنگ جدید در بیاید.