شهروند- آزاده داودی: یک زن اهل کبک به نام Anik Bourbeau در سال ۲۰۱۰ نوزادی شش کیلویی را به شیوه ی طبیعی و به اصرار پزشکان به دنیا آورد. این زایمان که بسیار تجربه ی وحشتناکی برای این خانم بود باعث شد که نوزاد تا آخر عمرش از نعمت داشتن بازوی سالم محروم باشد، زیرا به دلیل فشار زایمان بازوی او به صورت همیشگی فلج شد. همچنین جراحات بسیار وحشتناکی به مادر این نوزاد وارد شد که مدت ها طول کشید تا بتواند سر پای خود بایستد.

خانم  Anik Bourbeau و همسرش Pascal Lessard شکایتی را علیه دکتر معالج و بیمارستان طرح کرده اند تا بتوانند غرامت این صدمات را که رقمی معادل ۱.۴ میلیون دلار است از آن ها دریافت کنند. این خانم می گوید که با وجود اصرارش به زایمان سزارین و سوابق پزشکی اش مبنی بر زایمان های سخت قبلی، دکتر و بیمارستان از بررسی وزن نوزاد به وسیله سونوگرافی و دشواری های مرتبط با آن سر باز زدند و در ضمن زایمان نیز حتی زمانی که مشخص شد نوزاد بسیار درشت است و زایمان طبیعی خطرات زیادی را به همراه دارد از انجام جراحی خودداری کردند.

این زایمان علاوه بر مشکلات جسمی برای مادر و فرزند با دشواری مالی زیادی نیز برای خانواده همراه بود زیرا پدر و مادر نتوانستند به دلیل مراقبت های ویژه مورد نیاز مادر و نوزاد مدت های طولانی بر سر کار خود حاضر شوند. جلسه دادگاه قرار است در ماه می سال ۲۰۱۸ برگزار گردد.