شهروند- کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، از اختصاص بودجه ۵۰ میلیون دلاری طی چهارسال آینده به شورای هنر انتاریو خبر داد. او با اعلام این خبر گفت که اختصاص بودجه به شورای هنر انتاریو سرمایه گذاری برای آینده نسل جوان این استان، هنر و گسترش روحیه خلاقیت و خلق کردن در بین هنرمندان کنونی و آینده است.

سال گذشته، شورای هنر انتاریو به ۱۶۵۷ هنرمند و ۱۰۹۸ سازمان برای پیشبرد اهداف و پروژه های هنری شان کمک مالی کرد. انتخابات بعدی انتاریو در ۷ ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ انجام خواهد شد و ساکنان این استان برای رای دادن به پای صندوق ها خواهند رفت.

خانم کاتلین وین در این آخرین ماه های پیش رو تحت فشار بسیار زیادی قرار دارد و در تلاش است تا از آخرین برنامه های دولت خود برای سال های آینده رونمایی کند. قرار است تا این افزایش بودجه تا چهارسال آینده انجام شود.