از سال ۱۹۹۴ به بعد اداره راهنمایی و رانندگی انتاریو تصمیم گرفت تا سیستم جدیدی را جایگزین روش اجرایی قبلی خود نماید و آن طبقه بندی گواهینامه رانندگی به,  G1 G2 و G بود تا به قول کارشناسان بتوانند جلوی تصادفات فاجعه آمیز را برای گروه های مختلف مخصوصا برای گروه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال را بگیرید. تمامی این مراحل بایستی طی حداکثر ۵ سال تکمیل شود و چنانجه چنین نشود متقاضی مجبور است مجدد تمامی امتحانات را پشت سر بگذارد و در صورت وقفه شرکت های بیمه سابقه بیمه ای خریدار بیمه را در نظر نمی گیرند. مهمتر از هم آن است که طبق مقررات راننده ای که دارای گواهینامه ی G نیست دارای محدودیت های زیر است:

۱ـ درجه الکل خون راننده بایستی صفر باشد.

۲- رانندگی در ساعات ۱۲ نیمه شب تا ساعت ۵ صبح مجاز نیست.

۳- رانندگی در بزرگراه های سری ۴۰۰ مجاز نمی باشد.

۴- کمربند ایمنی برای همه سرنشینان اجباری است حتی کسانی که در عقب اتومبیل نشستند.

اگر اتومبیل توسط پلیس متوقف شود و راننده دارای موارد ذکر شده نباشد آن موقع است که گواهینامه رانندگی اش تا ۳۰ روز به حالت تعلیق درمی آید. (این موارد از چند ماه پیش کمی تغییر کرده. توصیه می شود به سایت مربوطه مراجعه شود.)

 

توصیه های ایمنی در زمان رانندگی

هر ساله شاهد تصادفات رانندگی در جاده های مختلف در کانادا هستیم که منشاء آن غفلت، عدم توجه و عدم تطبیق پذیری راننده می باشد، ولی یک عامل دیگر هم هست که کاملا با موارد بالا که در زمره حادثه می باشند فرق دارد و آن  ماهیت تنفر، خشونت و انتقام گیری است از این رو مسئولان ذیربط بر آن شدند که توصیه های ایمنی ویژه ای را برای رانندگان مخصوصا آن گروهی که بیشتر در جاده های برون شهری تردد می کنند، تدوین نمایند. اجازه می خواهد این موارد را به اطلاع شما خوانندگان محترم برساند:

۱- همیشه سعی کنید در گروه اتومبیلها قرار داشته باشید و از رانندگی در جاده های خلوت خودداری کنید.

۲- از درس دادن به دیگر راننده ها که جلوی شما پیچیده اند و یا کار ناشایستی انجام داده اند، بر حذر باشید، این وظیفه پلیس است.

۳- اگر شاهد خطا یا تصادف شدیدی شدید در اولین اقدام با پلیس تماس گرفته و ایشان را مطلع کنید برای این کار حتی لازم نیست توقف کنید.

۴- همیشه آگاه بوده و مراقب اطراف خود باشید و مهمتر از همه چیز از نگاه به داخل اتومبیل دیگران و یا اصطلاحا چشم به چشم شدن با دیگر رانندگان برحذر باشید.

۵- از بوق زدن یا نور بالا زدن برای اتومبیل متخلف بر حذر باشید.

۶- اگر ناخواسته با اتومبیل رهگذر دیگری درگیر شدید سریعا خود را به کنار جاده رسانده و از درگیری بیشتر اجتناب نمایید و سریعا به پلیس اطلاع دهید.

توجه داشته باشید که تمامی تخلفات ثبت شده در نرخ بیمه خریداران  تاثیرگذار است و هر جریمه رانندگی تا ۳ سال و هر تصادف که در آن مقصر باشید تا ۶ سال روی سابقه بیمه ای باقی خواهد ماند، البته بعضی از شرکت های بیمه تصادف را تا ۱۰ سال بررسی می کنند. رانندگی خوب نشانه شخصیت والا و ارزشمند شما است از اینکه در حفظ آن کوشا هستید تشکر می نماید.