به مالکین توصیه می شود:

۶- در انتخاب یا قبول مستأجر دقت کافی مبذول نمائید و آنها را از صافی رد کنید. صافی انتخاب مستأجر به این قرار است:

الف ـ اثبات درآمد کافی ـ ارائه ی نامه مبنی بر درآمد کافی نیست. هر کسی می تواند نامه ای از این سو و آن سو فراهم کند. فیش حقوقی و اثبات درآمد سال قبل یا T4 که به اداره مالیاتی ارائه شده از جمله مدارک حتمی برای شروع بررسی هاست.

ب ـ ارائه ی گزارش مربوط به سابقه دادوستد یا کردیت. این عدد بایستی از ۶۵۰ به بالا باشد. اگر قدری کمتر باشد بایستی دنبال دلایل آن بود که آیا به علت شرایط ناخواسته ایجاد شده است یا خیر؟

پ ـ فرم اطلاعات کامل مستأجر (Application Form)،  زیرا لازم است که وضعیت سکونت قبلی و فعلی، شغل قبلی یا فعلی و سایر جزئیات برای بررسی های بیشتر شما ارائه شود.

اگر شما فقط با حدس و گمان و احساس شخصی خودتان بدون توجه به موارد فوق ملک خود را اجاره می دهید (یا داده اید) وقتی در آینده با مشکل مواجه شدید کسی را جز خود متهم نکنید. درست است که با رعایت همه موارد باز هم ممکنست مستأجر دلخواه انتخاب نشود و مشکلاتی بعداً به وجود آید ولی حداقل شما آنچه باید انجام می دادید را به دقت رعایت کرده و انجام داده اید.

۷ـ برخی مالکان برای صرفه جویی در عدم پرداخت حق کمیسیون سعی می کنند ملک خود را مستقیماً از طریق آگهی یا Kijiji و غیره اجاره دهند. این موضوع تا آنجا بلامانع است که شما یک فرم قرارداد اجاره کامل و بدون نقصی در اختیار داشته باشید و بر اساس آنچه با مستأجر مطرح کرده اید آن فرم را به درستی تنظیم و توسط طرفین به امضاء برسانید. دادگاه های مالک و مستأجر LTB (Landlord Tenant Board) به دعواهایی که قرارداد مشخصی بین مالک و مستأجر برقرار نباشد و صرفاً با صحبت و یا تکه ای کاغذ اجاره شروع شده باشد توجه نخواهند کرد. این قرارداد بایستی حاوی زمان اجاره، مدت اجاره، وسایلی که در محل مورد اجاره قرار داده می شود، مبلغ اجاره و ودیعه، چگونگی خاتمه اجاره، وضعیت ملک مورد اجاره از نظر سلامت فیزیکی آن، تعداد افرادی که محل را اجاره می کنند، شروط مالک اعم از این که مستأجر در داخل ملک سیگار نکشد، قسمتی از آن را بدون اجازه اجاره ندهد، آب و برق و گاز را قبل از گرفتن کلید به نام خود نماید، محتوای اثاث و وسایل خود در داخل واحد اجاری را بیمه نماید و بسیاری موارد دیگر باشد.

۸ـ اگر از مشکلات فیزیکی که در ملک شما وجود دارد باخبرید تا برطرف نکردن آنها بهتر است محل را اجاره ندهید و سعی نکنید این نواقص را پنهان کنید. این چشم پوشی صددرصد به ضرر شماست، زیرا به هر حال مستأجر به زودی به این معایب آگاه و به شما مراجعه خواهد کرد و اسباب مزاحمت برایتان فراهم می کند.

مالکان بهتر است همیشه با یک تعمیرکار همه فن حریف (Handy Man) در تماس باشند و قبل از تحویل مورد اجاره آن را از هر حیث آماده نمایند.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.