شهروند آزاده داودی: کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، به رهبر حزب محافظه کار پیشرو، پاتریک براون شش هفته مهلت داد که به خاطر بیانیه غلطش درباره ی خانم وین معذرت خواهی کند در غیر این صورت از او شکایت خواهد کرد. هفته ی پیش پاتریک براون طی یک بیانیه غلط اعلام کرد که خانم کاتلین وین در سادبری در دادگاهی محاکمه می شود. در حالی که خانم وین برای شهادت در دادگاهی حاضر شده بود. این بیانیه غلط باعث شد تا دفتر خانم وین به شدت واکنش نشان دهد.

 

تا کنون پاتریک براون از معذرت خواهی در این زمینه سرباز زده است، اما وکیل خانم وین اعلام کرد که آقای براون تنها ۶ هفته یعنی تا تاریخ ۲۴ اکتبر فرصت دارد تا از این اظهارات که بسیار غیرحرفه ای و دروغ است معذرت خواهی کند در غیر این صورت خانم وین از وی شکایت قانونی خواهد کرد.

در کانادا انتظار می رود که سیاستمداران صادق باشند و از بیانات دروغ نسبت به هم پرهیز کنند و نباید اجازه داد فرهنگی که در آمریکا در حال شکل گیری است به بالای مرزها سرایت کند.

برخی بر این باورند که پاتریک براون از قصد چنین کاری کرده است تا شخصیت سیاسی خانم وین را لکه دار کند، زیرا براون وکیل است و می داند که گفتن هر جمله ای باید به چه شکل باشد تا از آن برداشت اشتباه نشود.