شهروند آزاده داودی: Big Pharma یک سیستم بازاریابی دارویی است که باعث شده است تا بیماران به طور ناخودآگاه و در بسیاری از موارد بدون اینکه پزشک معالج بداند داروهای خود را از برند خاصی تهیه کنند. این شیوه بازاریابی به کمپانی های سازنده ی نرم افزارهای مورد استفاده ی پزشکان پول می دهد و از آنها می خواهد که کوپن های آنها را وارد این سیستم های نرم افزاری کنند. وقتی بیمار به پزشک معالج خود رجوع می کند؛ در هنگام دریافت نسخه، این کوپن ها وارد عمل شده و دارویی که برای بیمار تجویز می شود متعلق به این شرکت های دارویی خواهد بود.

بنابراین بیماران در هنگام دریافت دارو از داروخانه به جای خریدن داروهای مشابه داروی اصلی که قیمت کمتری دارد، از این کوپن ها استفاده می کنند و داروهای اصلی را خریداری می کنند که بسیار گران ترند و هزینه های زیادی را بر گردن شرکت های بیمه می گذارند.

وزیر بهداشت انتاریو، اریک هاسکینز، اعلام کرد که این شیوه بازاریابی در طی هفته های آینده ممنوع خواهد شد و کمپانی های سازنده نرم افزارهای مورد استفاده پزشکان نمی توانند از شرکت های سازنده دارو پول دریافت کرده و کوپن های آنها را به بیماران ارائه دهند. این کار باعث می شود که بیماران اعتماد خود را به سیستم پزشکی و دارویی از دست بدهند.