شهروند آزاده داودی: موسسات فعال در زمینه محیط زیست در کانادا می گویند زمان آن رسیده است تا استان انتاریو فکری به حال بطری های بازیافتی کند و در این راه از خط مشی استان های دیگر و کشورهای دیگر تبعیت کند. گفته می شود استان انتاریو بدترین رتبه را در زمینه ی مواد بازیافتی در کانادا دارد. سالانه حدود ۳ بیلیون بطری پلاستیکی توسط شهروندان انتاریو دور ریخته می شود. به دلیل نبودن سیستم درستی برای بازیافت کردن این بطری های پلاستیکی،  از این میان تنها ۱.۵ بیلیون بطری وارد سیستم بازیافتی می شود و بقیه آنها وارد طبیعت می شود. به همین دلیل انتاریو از دیدگاه فعالان محیط زیست در کانادا در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و باید هرچه سریعتر رویکرد خود را نسبت به سیستم جمع آوری و بازیافت این بطری های پلاستیکی عوض کند. یکی از راه های مناسب برای جمع آوری این بطری های پلاستیکی ایجاد سیستمی برای تحویل آنها و دریافت مبلغی پول است. به عنوان مثالBeer Store ، به ازای دریافت هر بطری مشروبات الکلی به مشتریان میزان اندکی پول پرداخت می کند و همین باعث شده است که ۸۸ درصد بطری های مشروبات الکلی وارد این سیستم بازیافت شود.

برخی معتقدند که بهترین راه برای بهتر کردن وضعیت بازیافت بیشتر کردن سطل های آبی در سراسر شهر است، زیرا این سطل ها کار را برای شهروندان راحت می کند. اما آمار نشان می دهد که این سطل های آبی در مقابل شیوه ی به کار گرفته شده توسط Beer Store و مشابه آن در دیگر استان های کانادا، ناموفق  بوده است.

باید بدانیم که هر بطری پلاستیکی که وارد طبیعت می شود هزارها سال به همین شکل باقی می ماند و به راحتی تجزیه نمی شود و این اتفاق حیات موجودات زنده و کره زمین را با خطر جدی مواجه کرده است.