شهروند- آزاده داودی: روز پنج شنبه، جاستین ترودو در مقر سازمان ملل در نیویورک حاضر شد و با سخنرانی خود نشان داد که دولت کانادا بیش از پیش در تلاش است تا گره از کار مشکلات درون کشور باز کند. سوژه اصلی سخنرانی ترودو مردمان بومی و مشکلات پیش روی آنها بود. او از شیوه ی برخورد دولت کانادا با بومیان این کشور در تمام این سال ها به عنوان “شرم داخلی” یاد کرد و در تمام سخنرانی اش بر تلاش های دولتش در تغییر و آشتی ملی با این مردمان سخن گفت.

او در صحن عمومی سازمان ملل اعلام کرد که کانادا کشوری است که شکل گیری اش بدون دخالت مردمان بومی  ـ که به راستی ساکنان اولیه این سرزمین بوده اند ـ انجام گرفته است و این باعث شرمساری است.

او طی سخنان خود به مدارس “شبانه روزی ” اشاره کرد و همچنین از انتقال اجباری مردمان از جوامع بومی سخن گفت و همه ی اینها را میراث استعمار نامید، اما جاستین ترودو گفت که مهم این است که کانادا این اشتباه را می داند و در صدد رفع آن است و به هر شکلی برای این کار تلاش خواهد کرد.

او اعلام کرد کانادا می خواهد به جای پرداختن به مسائل داخلی کشورهای دیگر در ابتدا بزرگ ترین مسئله داخلی خودش را سامان دهد و معتقد است که این کار در اولویت قرار دارد.

او همچنین به برخی مسایل بین المللی از جمله مسئله محیط زیست و گرمایش زمین اشاره کرد و اعلام کرد هیچ کشوری بر روی کره زمین نیست که از نتایج تغییرات آب و هوایی در امان باشد.

جاستین ترودو در نهایت گفت که کانادا درباره مساله peace mission در حال انجام وظیفه است و در تلاش است تا در مهلت تعیین شده این وظیفه را به انجام برساند.