شهروند- راکون های تورنتو در آخرین مبارزات خود توانستند بر نیروی مردمی پیروز شده و در نهایت وارد یکی از بانک های مهم شهر تورنتو شوند. گزارش های مختلف حاکی از آن است که یک خانواده راکون توانستند طی یک برنامه ریزی دقیق و با حوصله به سقف یک بانک RBC واقع در سنت کلر و اوکوود حمله کرده و آنجا را تحت کنترل بگیرند تا جایی که مدیر این شعبه اعلام کرد که مجبور شده اند در همان روز این شعبه بانک را ببندند و برای مدتی از مشتریان خود خواسته است که به شعبه های نزدیک دیگر مراجعه کنند تا عملیات بازسازی سقف پایان بگیرد. شهرداری تورنتو تاکنون بارها نسبت به حمله راکون ها به سطل آشغال های سبز اخطار داده است و از شهروندان خواسته است تا با بستن در این سطل ها از ورود راکون ها به آنها جلوگیری کنند، اما راکون های این شهر سمج تر این حرفها هستند.

یکی از آنها توانست در ماه می امسال وارد قسمت بار فرودگاه پیرسون شود و راکون دیگری در ماه فوریه با ورودش به مترو تورنتو در ساعت شلوغی دردسرهای فراوانی ایجاد کردند، اما این حمله جدید گفته می شود با انگیزه های مالی صورت گرفته است و ظاهرا راکون های مهاجم قصد دست یابی به سیستم اطلاعاتی بانک RBC را داشته اند. هم اکنون امکان مصاحبه با این راکون ها وجود ندارد و تا اطلاع ثانوی و استخدام یک وکیل خبره از دادن هرگونه پاسخی به سوالات خبرنگاران خودداری می کنند!