(A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated October 2017 to all who celebrate the Glory of God)

(هیئت بین المللی ترجمه به زبان فارسی)

اکتبر ۲۰۱۷

ستایندگان شکوه و جلال خداوندگار در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

گفتار را با بیان این حقیقت والا شروع می کنیم که اهل عالم همیشه مشمول نظر پروردگار خود بوده و هستند. آن ذات منیع لایدرک در هر دوره ای از تاریخ با ارسال پیامبری به منظور اشاعه قوای محرکه روحانی و اخلاقی لازم برای همکاری و پیشرفت انسان ها ابواب فضل و رحمت را به روی عالمیان گشوده است. بسیاری از این مطالع انوار گمنام مانده اند ولی برخی در صفحات تاریخ می درخشند، نام شان همچنان مورد احترام و ستایش می باشد، موجب تحول افکار گشته، مخازن علم و دانش را گشوده و الهام بخش پیدایش تمدن ها بوده اند. هر یک از این متبصرین روحانی و اجتماعی و آینه های پاک فضایل اخلاقی در پاسخ به احتیاجات ضروری زمان خود، حقایق و تعالیمی را ارائه فرموده اند. در شرایطی که جهان با دشوارترین چالش های خود روبروست نام حضرت بهاءالله را که دویست سال پیش به عرصه وجود قدم نهادند با شعف و شادی به عنوان چنین شخصیتی گرامی می داریم، شخصیتی که تعالیمش به راستی نوع بشر را به سوی دوران صلح و وحدت موعود هدایت خواهد کرد.

حضرت بهاءالله از ابتدای جوانی در نزد آشنایان و اطرافیان به نفسی که صاحب سرنوشتی خاص است اشتهار داشتند، متمایز به خصایل روحانی و حکمتی فردانی بودند گوئیا که انوار ملکوتی در وجودشان متجلی بود. در عین حال محبور به تحمل چهل سال رنج و مشقت گردیدند از جمله تبعیدها و مسجونیت های پی در پی به دستور دو سلطان مستبد، حملات وسیع برای لکه دار کردن نام ایشان و محکوم نمودن پیروان شان و خشونت و بی حرمتی و سوءقصد بی شرمانه به حیات مبارک شان. حضرت بهاءالله همه این مشقات را به دلیل محبت بی منتها به نوع انسان و در نهایت روح و ریحان و بردباری و مدارا و با میل و رضا و با شفقت نسبت به ستمگران تحمل فرمودند. حتی مصادره کلیه متعلقات دنیوی شان خاطر آن حضرت را نیازرد. این پرسش ممکن است برای هر ناظری مطرح شود که نفسی با محبت تام نسبت به دیگران و درحالی که همواره مورد حمد و ستایش عمومی بوده به نیکوکاری و بلند نظری اشتهار داشته و به دنبال هیچ قدرت سیاسی نبوده چرا می باید هدف چنین خصومت هایی واقع گردد. دلیل مصائب وارده بر آن حضرت برای کسانی که با روال تاریخ آشنایی دارند البته کاملا روشن می باشد. ظهور پیامبران الهی در جهان بدون استثنا با مخالفت های شدید و خشونت بار صاحبان قدرت همراه بوده است. اما نور حقیقت خاموش شدنی نیست و بنابراین در زندگی این هیاکل فرا بشری می توان فداکاری، شجاعت و دیگر اعمالی را مشاهده نمود که گواه اقوال شان است، نکته ای که در هر مرحله از حیات حضرت بهاءالله نیز عیان و آشکار می باشد. حضرت بهاءالله علی رغم سختی ها و مشقت های بی پایان هرگز سکوت اختیار نکردند و به نزول کلام مقتدر و نافذ الهی خود ادامه دادند؛ کلامی که با بصیرت دردهای عالم را تشخیص داد و درمان را تجویز نمود، کلامی که حامل عدالت بود و سلاطین و امرا را به وجود قوایی که بالمآل آنان را از سریر قدرت خواهد انداخت هشدار داد، کلماتی که روح را به اهتزاز آرد، منقلب و مصمم نماید تا خویشتن را از خارستان نفس و هوی رها سازد و کلماتی که صریح، جذاب و مؤکد است و می فرماید” لیس هذا من عندی بل من لدن عزیز علیم.” (این امر از شخص من نیست بلکه از جانب خداوند بلند مرتبه و آگاهست) در بررسی زندگی چنین شخصیتی آیا این پرسش پیش نمی آید که اگر این امر از جانب خدا نیست پس چه امری را می توان به خدا نسبت داد؟

مربیان تمام عیاری که در طول تاریخ موجب نورانیت عالم شده اند میراثی از کلمات مقدسه از خود به جای گذاشته اند. در کلماتی که به مثابه رودخانه ای عظیم از قلم حضرت بهاءالله جاری شده مواهبی بس وسیع و متعالی نهفته است. نفوسی که با آثار مبارکش آشنا می شوند اغلب در ابتدا مجذوب دعا و مناجات های به غایت زیبا می گردند که آرزوی فطری روح را برای نیایش شایستۀ خالق خود برآورده می سازد. در اعماق دریای کلماتش احکام و مبادی اخلاقی لازم برای رهایی روح انسان از غلبه غرایض نفسانی که در خور مقام حقیقی او نیست یافت می شود. در این بحر زخّار آرمان های پایداری را نیز می توان یافت که والدین می توانند در پرتو آن کودکان خود را صرفاً به مانند خود بلکه با اهدافی والاتر پرورش دهند. تبیینات و تشریحاتی نیز وجود دارد که نقش ید غیبی را در سفر پرپیچ و خم تاریخ بشری از مراحل وحدت قبیله و وحدت ملی به سوی مراحل بالاتری از اتحاد آشکار می نماید. ادیان مختلف را به منزله مراحل توسعه یک حقیقیت واحد توصیف می کند که با مبدئی مشترک و هدفی مشترک با هم مرتبط اند، هدف تقلیب حیات باطنی و شرایط ظاهری نوع بشر. تعالیم حضرت بهاءالله به شرافت روح انسان گواهی می دهد. اجتماع مورد نظر حضرت بهاءالله اجتماعی است در شأن آن شرافت و مبتنی بر اصولی که آن شرافت را حفظ و تقویت می نماید. آن حضرت یگانگی نوع بشر را محور حیات جمعی قرار داده تساوی زن و مرد را صریحاً تأکید می فرمایند. نیروهای به ظاهر متضاد عصر حاضر را چون علم و دین، وحدت و کثرت، آزادی و نظم، حقوق فردی و مسئولیت های اجتماعی با هم سازش می دهند. در میان عظیم ترین ارمغان های آن حضرت اصل عدالت است که در قالب مؤسساتی ظاهر می گردد که نقطه نظرشان پیشرفت و تعالی همه مردمان می باشد. حضرت بهاءالله خود گواهی می دهند که “آنچه سبب اختلاف و فساد و نفاق است از کتاب محو نمودیم” و هم زمان “آنچه علت الفت و اتحاد و اتفاق است ثبت فرمودیم”. آیا این پرسش پیش نمی آید که پاسخ شایسته به چنین ارمغانی چه خواهد بود؟

حضرت بهاءالله می فرمایند”هر طالبی البته باید کمر جهد و طلب بسته به شاطی آن بحردرآید”. تعالیم روحانی پیامبران طی قرون و اعصار در نظام های دینی تجسد یافتند و به مرور زمان با جنبه هایی از فرهنگ در هم آمیختند و همراه با اصول جزمی ساخته دست بشر به تنزل گراییدند. اما با نگاهی به ماورای این نکات واضح می گردد که تعالیم اصلی ادیان منشأ ارزش های جهانی ای هستند که آگاهی اخلاقی نوع بشر را شکل داده اند و از طریق آنها مردمان مختلف اهداف مشترک یافته اند. به دلایلی روشن، در اجتماع امروزی اعتبار دین لطمات فراوانی دیده است. اگر نفرت و اختلاف به اسم دین ترویج شود، بی دینی مرجح است، ولی دین حقیقی را می توان از ثمراتش شناخت. قابلیت دین در الهام بخشیدن، در تقلیب قلوب، در ایجاد وحدت و در ترویج صلح و رفاه می باشد. دین حقیقی با عقل و خرد تطابق دارد و برای پیشرفت اجتماع وسیله ای اساسی محسوب می شود. آیین حضرت بهاءالله انضباط عمل در پرتو تفکر و تأمل را در افراد و در جامعه پرورش می دهد و بدین وسیله بصیرت های لازم برای بهبود اجتماع به تدریج حاصل می گردد. حضرت بهاءالله سعی در تغییر اجتماع از طریق توطئه های سیاسی، فتنه و آشوب، بدگویی از گروه های خاص و یا از طریق جنگ و اختلاف را مردود دانسته اند زیرا این قبیل روش ها موجب تداوم ادواری کشمکش گردیده راه حل های پایدار را همواره از نظر دور نگه می دارد. ابزار مورد نظر آن حضرت ابزاری کاملاً متفاوت است.حضرت بهاءالله جهانیان را به کردار نیک، گفتار محبت آمیز و اعمال طیبه مرضیه دعوت می نمایند و خدمت به دیگران و تعاون و تعاضد را وظیفه همگان می شمارند. آن حضرت هر یک از اعضای جامعه بشری را به جدیت در راه بنای تمدنی جهانی مبتنی بر تعالیم الهی فرا می خوانند. بعد از تعمق در وسعت بینش آن حضرت، آیا این پرسش پیش نمی آید که نوع انسان به جز این بینش، امید آینده خود را بر چه اساسی می تواند واقع بینانه بنا نماید؟

در هر سرزمینی نفوسی که مجذوب پیام حضرت بهاءالله شده اند و به بینش آن حضرت متعهد می باشند به نحوی سیستماتیک می آموزند چگونه تعالیم مبارکش را به مرحله عمل درآورند. افواجی از جوانان به نحوی فزاینده از هویت روحانی خود آگاهی پیدا کرده انرژی خویش را در جهت پیشرفت اجتماع به کار می گیرند. مردمانی با دیدگاه های متفاوت در می یابند که چگونه مشورت و جستجوی جمعی برای یافتن راه حل را جایگزین مشاجره و تحمیل قدرت سازند. از هر نژاد، مذهب، ملیت و طبقه، نفوسی با الهام از این بینش که اهل عالم یک نوع واحد و کره زمین یک وطن واحد است متحد می شوند. بسیاری از کسانی که مدت های مدید رنج و مشقت کشیده اند، صدای خویش را باز یافته شرکت کنندگان کاردان و خستگی ناپذیر پیشرفت و توسعه خود می گردند. از روستاها، محله ها و شهرهای کوچک و بزرگ، مؤسسات، جوامع و افرادی قیام می نمایند که متعهد به همکاری با یکدیگر برای ساختن جهانی متحد و مرفه می باشند، جهانی که به راستی می تواند شایسته نام ملکوت الهی بر بسیط زمین باشد. در این دویستمین سالگرد میلاد خجسته حضرت بهاءالله، نفوس بیشماری که جزو این مشروع روحانی می باشند اطرافیان خود را دعوت می نمایند تا این فرصت را غنیمت شمرند و دریابند که حضرت بهاءالله کیست و پیامش چیست و همچنین درمانی را که تجویز فرموده به محک امتحان گذارند. ظهور حضرت بهاءالله گواه اطمینان بخشی است بر این که جامعه بشری که در معرض خطرات متعدد قرار دارد، فراموش نشده است. وقتی جمع کثیری از مردمان خیرخواه سراسر جهان طی سالیان متمادی برای پاسخی به مشکلات موطن مشترک خود به درگاه خداوند متعال ملتمسانه دعا کرده اند آیا جای تعجب است که پروردگار عالمیان ادعیه آنان را مستجاب نموده است؟

(امضاء: بیت العدل اعظم)

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:     پیامگیر :  ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵   ،  ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی:      www.reference.bahai.org/fa

    (هیئت بین المللی ترجمه به زبان فارسی)