شهروند- بسیاری از موادی که ما بی توجه به داخل سطل های آبی بازیافت می اندازیم، علی رغم داشتن علامت بازیافت بر روی آنها، قابل بازیافت نیستند و درنهایت باید به وسیله ی نیروی انسانی جدا شده و به درون محل دفن زباله ها ریخته شوند. در واقع دستگاه های بازیافت زباله توانایی این را ندارند که تمامی موادی را که بر روی آنها علامت بازیافت است، بازیافت کنند و با مشکل مواجه می شوند.

ورود بسیاری از این مواد به داخل سطل های آبی باعث می شود مواد دیگری که واقعا قابل بازیافت هستند آلوده شده و دیگر نتوان آنها را بازیافت کرد. اجسامی که نمی توان آنها را به داخل سطل های آبی انداخت عبارتند از:  بسته های ایستاده ی مواد غذایی است که Standup pouches و foiled wrappers نامیده می شود، پلاستیک های کامپوزیتی مانند لیوان های شفاف که در آن آبمیوه و یا نوشیدنی های خنک سرو می شود (Compostable plastic)، هرگونه پلاستیک سیاه رنگ، لیبل های پلاستیکی که بر روی بطری های نوشیدنی ها به صورت سرتاسری چسبانده شده است (Full shrink-wrap labels) ، لیوان های یک بار مصرف قهوه، تیوب های کرم و دارویی که در آنها از فلز استفاده شده است (Metallized tubes)، بسته های کوچک قهوه که Coffee pods نام دارد، قوطی های خالی شامپو و لوسیون های بدن (Colored, opaque PET plastic)، بسته بندی های شفافی که در آنها نان و شیرینی به فروش می رسد، پلاستیک های پیچیده شده دور بطری های آب آشامیدنی (Flats of drink bottles and cans).