دولت انتاریو در هفته گذشته قانونی را مدون کرد که طی آن همه مراکز درمان و آموزش پزشکی شامل کلیه دانشکده های پزشکی که به امر خدمات رسانی به بیمارمشغول هستند موظف هستند تا در ارتباطات مالی خود با بیمار شفاف سازی کرده و هر میزانی که از شرکتهای بیمه برای خدمات پزشکی دریافت می کنند مبلغ آنرا اگر بیمار خواست در اختیارش قرار دهند. مهمترین مراکزی که از آنها نام برده شده است عبارتند از سی تی اسکن ـ ام آی آرـ اکس ری ـاولتراساند و تمامی مراکزی که به تولید و ارایه ادوات پزشکی مشغول هستند شامل این قانون میشوند.

آقای اریک هاسکینز وزیر محترم بهداشت در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد، هدف اصلی ما آن است که خدمات بهداشتی و کلیه دست اندرکاران بدانند که در کنار ارایه خدمات پزشکی لازم است همه موارد کارا و شفاف باشد تا هیچ شک و شبهه ای برای ارایه کننده خدمت (پزشکان- پرستاران- تکنسینها )و دریافت کننده آن (بیماران) مجهول نباشد.

در حال حاضر خانه های سالمندان و مراکز خصوصی پزشکی مکمل برای سالمندان از این قانون تبعیت نمیکنند و ملزم نشدند تا در صورت درخواست بیمار صورت ریز هزینه های انجام شده را در اختیار ایشان قرار دهند ولی این قانون در صورت تصویب نهایی توسط پارلمان همه را شامل میشود.

در ادامه این مورد وزیر محترم بهداشت از چند مرکز مکمل دیگر نیز که به این قانون اضافه میشوند نام برد که از میان آنها مراکز آب درمانی و آرایشگاه هایی که خدمات اسپا هم ارایه می کنند بود و تاکید روی این مطلب که انتاریو اولین ایالت کانادا است که در این خصوص پیش قدم شده و احتمال دادند با توجه به وجهه قانونی آن بقیه ایالات هم دنباله روی انتاریو شوند و از این مورد پیروی نمایند.

۱۰ شرکت معظم و مشهورپزشکی و پیراپزشکی گزارش پرداخت سال گذشته خود را که ماحصل آن پرداخت معادل ۵۰ میلیون دلار بود به مسئولان ارایه کردند که در حقیقت نتوانسته بودند برای این هزینه سر فصل مناسبی پیدا کنند چون دریافت کنندگان مراکز ارایه کننده ماساژ، داروهای مکمل گیاهی و چند مرکز پیراپزشکی غیر مجاز بودند.

آقای اریک هاسکینز وزیر محترم بهداشت برای شفاف سازی عنوان کرد که در انتاریو اصل بسیار مهمی وجود دارد و آن اجازه نداشتن ارتباط مالی پزشکان با ارایه کنندگان دارویی و محصولات مشابه است از این رو رابطه حرفه ای بین بیمار و پزشک همیشه محترم و ارجح خواهد بود.

برای نمونه ما اولین ملتی نیستیم که این شفاف سازی را برای حمایت حقوق بیماران و جامعه انجام داده ایم، بلکه در حال حاضر در کشورهای آمریکا- استرالیا و چندین کشور اروپایی بیماران قادرند آنلاین تمامی هزینه هایی که بابت خدمات درمانی به مراکز  پزشکی- دارویی و پیراپزشکی پرداخت شده را مشاهده و کنترل نمایند.