شهروند- شرکت مادر گوگل، Alphabet، اعلام کرد که طرحش برای ساختن یک مینی شهر در قسمت شرقی ناحیه کنار دریاچه دان تاون تورنتو پذیرفته شده است. این پروژه برای تورنتو، برای کانادا و برای این کمپانی که در کالیفرنیا قرار دارد بسیار عظیم است. بر اساس این پروژه، یک شهر کوچک هوشمند در تورنتو ساخته خواهد شد. همچنین با همکاری و مشارکت Waterfront Toronto یک منطقه پیاده روی به نام Quayside نیز در این مکان ساخته می شود که موجب خواهد شد تا مردم این ناحیه و مردم تورنتو در یک محیط هوشمند و مدرن گرد هم بیایند.

قرار است این مکان مانند یک آزمایشگاه بزرگ برای استفاده از تکنولوژی شهری عمل کند. همچنین قرار بر این است تا از تکنولوژی برای آموزش و آگاهی  دادن به مردم درباره ی مسایل زیست محیطی و خطراتی که کره زمین را تهدید می کند و راه های مبارزه با آن استفاده شود.

مساحت این مجموعه حدود ۳ میلیون اسکوئرفیت خواهد بود و سرمایه گذاری بزرگی برای شهر تورنتو به حساب می آید. به گفته ی یکی از مقامات گوگل تورنتو مدل آینده شهری در دنیاست. این مکان بعد از ساخته شدن به محلی برای تفریح و زندگی هزاران نفر تبدیل خواهد شد و درآمدزایی زیادی را برای شهر تورنتو در پی خواهد داشت.