شهروند- اگرچه این روزها داغی بازار خرید مسکن تا حد زیادی فروکش کرده است و گزارش ها حاکی از آن است که خریداران هم اکنون می توانند به آینده امیدوارتر باشد اما یادمان نرود که قشر دیگری نیز در تورنتو ساکن است که اکثریت جمعیت را به خودش اختصاص می دهد. این قشر اجاره نشینانی هستند که برای پیدا کردن خانه ی دلخواهشان دچار مشکلات فراوانی هستند. هم اکنون تورنتو به لحاظ تعداد آپارتمان های اجاره ای در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و با توجه به رشد جمعیتی این شهر باید سالانه ۸۰۰۰ واحد اجاره ای جدید در این شهر ساخته شود تا بتواند به وضعیت مطلوب بازگردانده شود و این وضعیت خوشبینانه حدود ۱۰ سال به طول خواهد انجامید.

هم اکنون میانگین اجاره یک آپارتمان یک خوابه در تورنتو حدود ۲۰۰۰ دلار است که رقم کمی نیست و بسیاری برای دست یابی به آن دچار محدودیت های مالی هستند. امید است در آینده ای نزدیک و با ایجاد زمین های مناسب برای ساخت آپارتمان های اجاره ای، قدمی به سوی برطرف شدن این مشکل برداشته شود، اما هم اکنون وضعیت در این زمینه قرمز است.