انتاریو یکی از ایالات بسیار گران از نظر بیمه اتومبیل در آمریکای شمالی است. این مطلب از نظر کارشناسان و دست اندرکاران بیمه دلیلش در تجمع ریسک و تعداد بیش از اندازه مصرف کنندگان و خریداران بیمه است، اما خود انتاریو هم دارای تقسیمات متعددی است که قیمت بیمه اتومبیل را از یکدیگر متمایز می کند. همانگونه که می دانید کد پستی عامل بسیار مهمی در تعیین حق بیمه است و در کنار سابقه خوب بیمه ای و نداشتن جریمه و تصادف طبقه بندی می شود. اجازه فرمایید این مورد را در مقاله این هفته بررسی کنیم.

در این سناریو راننده مرد ۳۵ ساله ای را در نظر می گیریم که خود صاحب اتومبیل است و دارای یک هوندا سویک ۲۰۱۴ می باشد (هوندا سویک محبوبترین اتومبیل طبقه متوسط مصرف کننده در آمریکای شمالی شناخته شده است و اقلا این آمار طی ۱۰ ساله گذشته همواره ثابت بوده است) این راننده در ۳ سال گذشته دارای هیچ جریمه ای نبوده و سابقه تصادفی که مقصر باشد طی ۶ سال قبل در گزارشات بیمه ای هم دیده نشده است.

برای این نمونه گرانترین شهرها عبارتند از برمپتون (با ۲۲۶۸ دلار در سال) وان (با ۱۸۲۵ دلار در سال) می سی ساگا (با ۱۷۸۸ دلار در سال) مارکام (با ۱۷۸۵ دلار در سال) و شهر تورنتو (با ۱۷۴۳ دلار در سال) ۵ شهر گران دیگر که رتبه های بعدی را دارا هستند به این قرار طبقه بندی شده اند:

ریچموند هیل، ایجکس، همیلتون، پیکرینگ و در آخر شهر ویتبی است. جالب است بدانید که متوسط حق بیمه سالیانه برای سناریوی مطرح شده در بقیه شهرهای انتاریو چیزی معادل ۱۳۱۶ تا ۱۵۰۰دلار است.

در ادامه این مقاله نظر شما خوانندگان محترم را به یک آمار دیگر هم جلب می نماید و آن اعداد و ارقامی است (میانگین هر خانوار) که در سال گذشته بیمه گذاران (خریداران بیمه) در مناطق گران پرداختند. اسکاربرو(زیر مجموعه تورنتو)  در رأس همه با بیش از ۲۵۰۰ دلار در سال خودنمایی می کند دلیلش از نظر شرکت های بیمه تعدد زیاد خسارات در این منطقه است. همانگونه که در ابتدای مقاله اشاره شد سه عامل مهم در تعیین حق بیمه عبارتست از سابقه رانندگی خوب و بدون داشتن جریمه رانندگی اقلا طی ۳ سال گذشته به انضمام نداشتن تصادفی که در آن مقصر بوده باشید طی ۶ سال گذشته و منطقه ای که در آن زندگی می کنید که همان محلی است که اتومبیل شبها در آنجا پارک می شود. در ادامه ذکر یک نکته ضروری است که عدم پرداخت بموقع حق بیمه و احیانا لغو شدن بیمه نامه توسط شرکت بیمه یکی از موارد بسیار منفی در این معادله است که همواره در مبنای محاسبات با خریدار بیمه قرار دارد. برای مطلع شدن از وضعیت بیمه ای خود و استفاده از کلیه مزایای مختلف با بروکر خود تماس بگیرید.