اخیراً برابر Bill 124 تغییراتی در قانون مالک و مستأجر ایالت انتاریو داده شده است. این تغییرات به شرح زیر می باشد و مالکان ملزم به اجرای آن هستند:

 

۱ـ چنانچه در انتهای قرارداد اجاره مایلید واحد مسکونی را برای سکونت خود یا نزدیکانتان از مستأجر بازپس بگیرید باید یک ماه اجاره به عنوان جریمه به مستأجر پرداخت و یا محل مناسبی برای او پیدا کنید. این مضاف بر ۶۰ روز اطلاع قبلی به مستأجر است یعنی هم ۶۰ روز قبل از پایان قرارداد کتباً اطلاع دهید هم یک ماه به او پرداخت نمائید. در قانون قبلی فقط ۶۰ روز اطلاع قبل از اتمام قرارداد کافی بود.

 اگر به دلیل فروش ملک، شما به مستأجر اطلاع می دهید (۶۰ روز قبل از خاتمه قرارداد) که محل را تخلیه نماید لازم نیست مبلغی اضافی پرداخت کنید، ولی این مشروط بر آنست که خریدار خود یا نزدیکانش در محل حداقل یک سال ساکن باشد در غیر این صورت ممکن است جریمه تا ۲۵۰۰۰ دلار در دادگاه داده شود، به دلیل این که مستأجر را با صحنه سازی فریب داده و بیرون رانده اید. خریدار محل باید ابتدا به مستأجر فعلی حق تقدم انتخاب برای اجاره محل بدهد.

۲ـ بخش ۴۷.۱  این قانون برای مستأجران آسیب پذیر شرایط تخلیه را تغییر داده است. مستأجری که در محل اجاری خود مورد آزار و اذیت همسر یا شریک زندگی یا هر کس دیگری قرار گیرد (خود یا افراد خانواده اش) می تواند با فقط ۲۸ روز اطلاع قبلی محل را تخلیه نماید حتی اگر هنوز تحت قرارداد اجاره باشد. (در قانون قبلی چنین امتیازی وجود نداشته است و همه مستأجران ملزم به ماندن تا آخر قرارداد بوده اند). این قانون در مورد اثبات آزار و اذیت توضیحی نداده است.

۳ـ فرم های بین مالک و مستأجر به مناسبت های مختلف دستخوش تغییراتی شده است. مثلاً فرم N12 که برای تخلیه محل از طرف مالک به مستأجر داده می شود تغییر کرده است بنابراین اگر شما فرم جدید را استفاده نکنید پس از سه ماه انتظار روز دادگاه بایستی کار را از روز اول شروع کنید چون دادگاه مالک و مستأجر آن را قبول نخواهد کرد.

۴ـ افزایش اجاره محل برای انواع و اقسام واحدهای استیجاری (ساخته شده در هر تاریخی) فقط برابر اندازه مصوبه خواهد بود؛ سال ۲۰۱۷ به اندازه ۵/۱ درصد و سال ۲۰۱۸ ۸/۱ درصد، در قانون قبلی بعضی واحدهای استیجاری از این محدودیت مستثنا بودند.

* جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است.