شهروند- از اول ژانویه ۲۰۱۸ همه متقاضیان وام بانکی باید در آزمون استرس مالی شرکت کرده و در آن قبول شوند تا بتوانند وام مورد نظر را دریافت نمایند. این تغییرات روز سه شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ از سوی دفتر نظارت بر موسسات مالی  و بانک های کانادا اعلام شد. این مرکز دولتی که بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی دولتی کانادا نظارت مستقیم دارد می گوید که ایجاد مقررات سخت تر باعث خواهد شد تا بعضی از درخواست کنندگان وام به سمت کمپانی هایی بروند که ریسک بیشتری دارند ولی خارج از چهارچوب نظارتی هستند.

دفتر نظارت بر موسسات مالی و بانک های کانادا تنها بر موسسات مالی که تحت قوانین فدرال فعالیت می کنند نظارت دارد و وظیفه ای در قبال نظارت بر موسسات دیگر خصوصی به عهده آن نیست.

این آزمون حتی برای کسانی که نیازی به بیمه کردن وام مورد درخواست نداشته باشند، اجباری خواهد بود.

گفته می شود خریدارانی که بتوانند حداقل ۲۰ درصد ارزش ملک مورد نظر را به عنوان پیش پرداخت بپردازند نیازی به بیمه ندارند ولی حتما باید آزمون استرس مالی را انجام بدهند تا ثابت کنند که در صورت بالا رفتن نرخ بهره توانایی  پرداخت اقساط  ماهانه را دارند.