شهروند- همیشه شنیده ایم که صبحانه یکی از وعده های غذایی بسیار مهم است که خوردن آن باعث می شود بدن سالم تری داشته باشیم و همچنین از چاق شدن جلوگیری می کند. نتیجه تحقیقات جدید نشان می دهد که این باور درست است، اما این نتایج به صبحانه ای که می خوریم بستگی مستقیم دارد.

برخی از ما تنها برای رفع تکلیف و برای اینکه این وعده غذایی مهم را نادیده نگرفته باشیم تنها به یک کیک و قهوه بسنده می کنیم. خوردن صبحانه شیرین برای بدن مضر است. مصرف شیرینی در اول صبح باعث می شود در طول روز میزان اشتیاق ما به شیرینی بیشتر شده و علاوه بر چاقی مشکلات دیگری را نیز نظیر دیابت در طول زمان برای ما ایجاد کند.

بنابراین گفته می شود که اگر می خواهیم صبحانه شیرین بخوریم بهتر است به طور کامل از خوردن آن صرف نظر کرده و منتظر وعده بعدی غذا باشیم.

بررسی متابولیسم بدن افرادی که از صبحانه های کامل استفاده می کنند نشان می دهد که بهترین مواد برای مصرف در هنگام صبحانه تخم مرغ و سیب زمینی است. خوردن پروتئین  و میزان کافی از نشاسته باعث می شود که در طول روز کمتر احساس گرسنگی کنیم و بدن ما به قند کمتری نیاز پیدا کند.

پس از همین فردا اگر اهل صبحانه هستید برای آن برنامه ریزی کرده و پروتئین های متنوع را به همراه نشاسته کافی در این وعده غذایی مهم بگنجانید.