قطعا تا به حال یا از طریق بروکر بیمه ای خود و یا از طریق رسانه های جمعی از پدیده ی جدید مزایای مسافت سنج هوشمند در بیمه های اتومبیل آگاه شد ه اید، البته این رویه در صنعت هواپیمایی بسیار استفاده می شود و به جعبه سیاه معروف است. عملکرد تلماتیک یا شاید به زبان ساده بتوان آن را دوریاب یا مسافت سنج هوشمند هم نامید به این صورت است که با قرار دادن یک قطعه الکترونیکی ساده به اتومبیل شما کلیه اطلاعات رانندگی به سیستم کنترلی شرکت بیمه منتقل شده و هر ماه با استفاده از این مجموعه اطلاعات ریسک رانندگی شما (خریدار بیمه و مهمتر از هم راننده) ارزیابی شده و مطابق با آن حق بیمه محاسبه و اخذ می گردد.

هر شتاب غیرضروری یا هر ترمز شدید که نشاندهنده تحمیل ریسک به سیستم بیمه ای است محاسبه و اندازه گیری می شود. رانندگی در ساعات مختلف طی شبانه روز از درجه خطرپذیری متفاوتی برخوردار است از این رو پیشنهاد می شود اگر می خواهید حق بیمه اضافی به شما تحمیل نشود از رانندگی در ۱۲ نیمه شب تا ۴ صبح بر حذر باشید.

این پدیده دارای خصوصیات بیشماری است که شما را قادر می سازد از ۵ الی ۲۵ درصد تخفیف در بیمه اتومبیل بهره مند شوید. در مقابل هم کارشناسان بیمه اتومبیل با دسترسی به اطلاعات رانندگی شما که شامل مسافت طی شده در شهر یا جاده های مختلف است می توانند استدلال کنند که هر سن، قومیت و جنسیتی ( زن یا مرد) از چه خصوصیت ویژه ای برخوردار است و برایش در جهت پیشبرد اهداف اکچوری (آمار – بیمه ای) جداول اطلاعاتی تهیه کنند.

 

طریقه ملحق شدن به این سیستم و اضافه نمودن این تخفیف به بیمه اتومبیل:

۱ـ با یک تماس و در زمان خرید بیمه اتومبیل یا تمدید آن از تصمیم خود شرکت بیمه و یا بروکر خود را مطلع نمایید. در اولین اقدام ایشان از شما یک آدرس ایمیل مطالبه می کنند و بعد از انجام محاسبات لازم یک قطعه الکترونیکی کوچک برای شما ارسال می کنند. این دستگاه کوچک که می تواند به اندازه یک قوطی کبریت باشد در زیر جعبه فرمان اتومبیل شما به راحتی نصب می شود و همه اتومبیل هایی که از سال ۱۹۹۶ به بعد ساخته شده اند دارای محفظه مربوطه می باشند.

یکی از مزایای پنهان این دستگاه کوچک آن است که ناخودآگاه انسان را راننده محتاط تری می کند و صرف داشتن این فرض که یکنفر همواره دارد انسان را رصد می کند به یکباره همه چیز را عوض می کند. از مواردی که بایستی شرکت های بیمه شما را مطلع نمایند آن است که امنیت فضای شخصی و خصوصی شما حفظ می شود و آنها مجاز نیستند تا اطلاعاتی را به شرکت یا موسسه دیگری ارایه نمایند. حتی در زمان خسارت هم بررسی نتایج این دستگاه هوشمند احتیاج به دستور دادگاه دارد و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی قادر نیست از آن استفاده کند.

معمولا در زمان عقد قرارداد بیمه اگر تلماتیک هم در زمره ی شرایط ذکر شود حتما بخش حقوقی شرکت های بیمه در لابلای مدارک هم به شما این موارد را اطلاع می دهند و هم اجازه بررسی و حفظ این اطلاعات را برای ارایه تخفیف از شما اخذ می کنند.

شفافیت در عملکرد  راننده و اطلاع از نحوه رانندگی از مهمترین مواردی است که در آمارها مشاهده می شود. جالب است بدانید هر شب در پایان رانندگی قادر خواهید بود که از نوع رانندگی خود در آن روز مطلع شوید. نکته مهمتر آن است که اگر هر یک از فرزندان هم در زمره راننده ها باشند آنها را هم می توانید کنترل کنید و در جهت کاهش حق بیمه راهنمایی نمایید.

 

لبخند بزنید چون جلوی دوربین مخفی هستید.

موفق و موید و سربلند باشید.