پرسش:

جهت ایجاد ارتباط با مستأجر خود و مطلع کردن وی از موضوعات مختلفی که پیش می آید چگونه باید اقدام کنم؟ کتبی یا شفاهی؟ فرم رسمی یا یادداشت معمولی؟

 پاسخ:

گام اول در ایجاد ارتباط تماس تلفنی، فرستادن پیامک و یا حضوری می باشد. توجه داشته باشید مدت صحبت باید کوتاه و مشخص باشد وگرنه بعضی مستأجران با دیدن شما از چند موضوع دیگر در مورد کمبودها و نواقص موجود هم صحبت می کنند. تماس شما معمولاً برای دیرکرد اجاره، ایجاد سر و صدای زیاد و مزاحمت برای سایر ساکنان در کل ساختمان و غیره می باشد.

گام بعدی در صورت تکرار این مراتب ارسال یادداشت کتبی است. این یادداشت می تواند دستخط شما و یا نامه تایپ شده باشد. بیشتر مقصود از آن یک یادداشت دوستانه خواهد بود. این یادداشت را می توانید شخصاً به مستأجر یا هر یک از اعضای خانواده که در محل زندگی می کنند بدهید و ترجیحاً روی نسخه دوم آن امضاء با تاریخ بگیرید. در غیر این صورت با پست سفارشی (با قید اخذ امضاء از دریافت کننده) ارسال نمائید.

توجه داشته باشید در صورتی که لازم است ملک را به فروش برسانید و یا مجدداً اجاره دهید شما با ۲۴ ساعت اطلاع قبلی مراتب را ترجیحاً به طور کتبی، پیامک و یا پیام کامپیوتری به اطلاع مستأجر برسانید. تنها در همین مورد است که می توانید یادداشت مربوط به نشان دادن واحد استیجاری را روی در محل مورد اجاره نصب کنید؛ در سایر موارد نصب یادداشت مجاز نمی باشد، مثلاً نصب یادداشت دیرکرد اجاره و غیره تخلف از قوانین مربوط به حقوق خصوصی می باشد.

گام سوم هنگامی است که مستأجر به یادداشت ها و تماس های شما وقعی نمی گذارد مثلاً به تذکرات مربوط به دیرکرد اجاره و یا سایر تخلفات. در این صورت شما باید اقدامات قانونی خود را برای قانون مالک و مستأجر از طریق Landlord Tenant Board (LTB) انجام دهید. برای هر موردتخلف فرم مخصوصی وجود دارد و برای این که LTB  آن را به جریان بیندازد مبلغی به عنوان هزینه  بایستی پرداخت شود. جزئیات این پروسه در  LTB برای شما توضیح داده می شود.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.