شهروند- بر اساس آمار تازه منتشر شده از سوی سازمان Children’s Mental Health Ontario که به اختصار CMHO نامیده می شود، تقریبا نیمی از جوانان و نوجوانان انتاریو به دلیل مشکلات ناشی از استرس و افسردگی از رفتن به مدرسه سر باز می زنند و در اغلب موارد از درس خواندن منصرف می شوند. این سرشماری که در انتاریو و بر روی افراد ۱۸ تا ۳۴ ساله انجام شده است می گوید که حدود ۴۶ درصد افراد و خانواده هایشان مجبورند برای دست و پنجه نرم کردن با این مشکلات روحی و درمان آن از کار و مدرسه خود صرف نظر کنند. بسیاری از این افراد می گویند که حاضر نیستند خدمات روانپزشکی لازم را دریافت کنند، زیرا نه تنها این خدمات به آنها کمکی نمی کند، بلکه در بسیاری اوقات باعث بدتر شدن اوضاع می شود.

آنطور که شواهد و گفته های بیماران و خانواده هایشان نشان می دهد، خدمات روان درمانی، بخصوص برای جوانان، در انتاریو در وضعیت بسیار نامطلوبی است. در اغلب موارد خانواده ها نمی دانند باید به کجا مراجعه کنند و در صورت آگاهی از خدمات باید ماه های مدیدی در صف انتظار بمانند تا نوبتشان شود. وضعیت برای خانواده های برخی از این جوانان و نوجوانان که سابقه اقدام به خودکشی دارند  بسیار بحرانی است، زیرا هربار که درمان این فرزندان به تعویق می افتد خانواده ها مجبورند زمان زیادی را مرخصی بگیرند تا در خانه از فرزندان مراقبت کنند و نمی توانند حتی برای دقیقه ای آنها را تنها بگذارند. سازمان CMHO از استان انتاریو می خواهد تا بودجه ای معادل ۱۲۵ میلیون دلار برای بهبود خدمات روانپزشکی به جوانان به این سازمان اختصاص دهد.