شهروند- لوی باد (Levi Budd ) ، پسرک شش ساله اهل ونکوور عاشق کلمات است. او در هرکجا که باشد سعی می کند کلمات جالب را بر روی در و دیوار تلفظ کرده و از میان آنها کلمات جدیدی را اختراع کند و به آنها معنی بدهد. به گفته پدر و مادر لوی می گویند که دیدن و خواندن برعکس کلمات یکی از تفریحات اوست و در این بازی کلماتی جدیدی را برای خودش خلق می کند. مدتی پیش او در هنگام این بازی از مادرش پرسید که آیا در انگلیسی کلمه ای وجود دارد که به معنی هجی کردن کلمه ای به صورت برعکس باشد؟ پدر و مادر لوی بعد از بررسی متوجه شدند که چنین کلمه ای در انگلیسی وجود ندارد.

لوی در همان موقع کلمه levidrome  را اختراع کرد که بتواند توضیح دهد چرا spit ، tips است و یا spoons همان برعکس snoops. پدر لوی که مورخ و نگارنده نه کتاب است می گوید که لوی از سن سه سالگی زبان گشود و از چهارسالگی می دانست که معنی palindrome یعنی کلمه هایی که اگر از سر و یا ته خوانده شوند یک معنی می دهند مانند   race car.

پدر لوی این بار تصمیم گرفت که اختراع پسرش را به ثبت برساند بر همین اساس با دیکشنری Merriam-Webster تماس گرفت. اگرچه در این تماس توضیح داده شد که یک کلمه باید استفاده ی گسترده داشته باشد تا بتواند وارد دیکشنری شود، اما هم اکنون در قسمت online Urban Dictionary و open-source dictionary of user-submitted words وارد شده است. لوی بسیار از این اتفاق خوشحال است و معلم ها و دوستان مدرسه اش هر روز از وی می خواهند تا یکی از Levidrome هایش را برای آنها بگوید.