انتخاب درست مستأجر موجب آرامش و آسایش صاحبخانه خواهد شد.

دریافت اطلاعات لازم و کار روی آن قبل از تصمیم نهایی بسیار با اهمیت است و به همین منظور در دو شماره ی گذشته در مورد فرم Tenancy Application Form (TAF) مطالبی شرح داده شد. این فرم دارای سه قسمت می باشد. اطلاعات شخصی متقاضی اجاره، اطلاعات مربوط به محل اقامت فعلی و قبلی و افرادی که او را می شناسند و همچنین محل کار و درآمد وی و اکنون بقیه مطالب.

دریافت این اطلاعات به شما کمک می کند اولاً مطمئن شوید متقاضی شاغل بوده و درآمد دارد، ثانیاً آیا اطلاعات روی فرم TAF با اطلاعاتی که شما در تماس خود به دست آورده اید یکسان است؟ اگر نیست خود به خود ما به طرف عدم پذیرش متقاضی سوق داده می شویم.

حال اگر همه چیز مورد تأیید بود بایستی بررسی نمائید که آیا درآمد متقاضی برای پرداخت اجاره کافی است؟ قبلاً گفتیم که نسبت اجاره (با مخارج آب و برق و گاز) به درآمد حدود یک به سه یا یک به دو و نیم می باشد یعنی اگر ۵۰۰۰ دلار درآمد خالص (بدون پرداخت وام و غیره) دارد می تواند تا ۲۰۰۰ دلار ماهانه اجاره مخارج مربوطه را بدهد. حال اگر این درآمد کافی نبود ولی همه اطلاعات و شرایط متقاضی مورد تأیید بود چه می کنید، او را نمی پذیرید؟ پاسخ به این سؤال اینست که شما می توانید درخواست پرداخت ودیعه بیشتر بنمائید. ودیعه رایج برای اجاره واحدهای مسکونی دو ماه (ماه اول و ماه آخر) می باشد. شما می توانید به متقاضی پیشنهاد نمائید برای چندین ماه اجاره را جلو پرداخت نماید (معمولاً این اجاره برای ماه های آخر قرارداد اجاره منظور می شود). مثلاً اگر شش ماه اجاره جلوتر قرار است پرداخت شود (غیر از ماه اول و آخر) و قرارداد اجاره از اول ژانویه است این شش ماه پرداختی برای ماه جولای به بعد منظور می شود. شما در این صورت قدری مطمئن می شوید که متقاضی قدرت پرداخت اجاره را دارد.

توجه داشته باشید برابر قانون مالک و مستأجر شما مجاز نیستید ودیعه بیشتر از ماه اول و آخر درخواست نمائید ولی می توانید کمبود درآمد (یا نداشتن سابقه کردیت و غیره) را عنوان کرده و اعلام کنید چنانچه متقاضی داوطلبانه مایل باشد می تواند ودیعه بیشتر بپردازد. در قرارداد اجاره بایستی کلمه Voluntarily حتماً ذکر شود.

آخرین قسمت فرم TAF اختصاص دارد به اجازه متقاضی به صاحب ملک برای اخذ سابقه کردیت وی. به همین منظور بود که ما قبلاً اشاره کردیم فرم های TAF بایستی حتماً امضاء داشته باشد و ارسال اینترنتی آن بدون امضاء صحیح نیست. شما اجازه ندارید این گونه گزارش ها را بدون رضایت متقاضی درخواست کنید، زیرا برخلاف قانون و قابل پیگیری قضایی است. به همین جهت توصیه می شود شما از متقاضی بخواهید خود نسبت به تهیه و ارائه سابقه کردیتی اقدام نماید مگر آن که شما به صحت این گزارش مشکوک باشید و بخواهید شخصاً آن را تهیه کنید.

تازه واردین به کانادا یا افراد کم سن و سال تر معمولاً سابقه کردیت ندارند و یا تازه شروع کرده اند در این صورت دوباره می رویم به سراغ ودیعه بیشتر یا تمهیدات مشابه. اگر شماره کردیت پائین باشد (معمولاً از ۷۰۰ به بالا خوبست، ۷۰۰-۶۵۰ بد نیست و کمتر از ۶۵۰ قابل تأمل است). تنها شماره های فوق قابل بررسی نیست، بلکه جزئیات گزارش هم مهم است مثلاً آیا متقاضی سابقه عدم پرداخت اقساط، اجاره، وام و غیره را به تناوب دارد؟ آیا سابقه ورشکستگی داشته و دوباره کردیت را از نو ساخته است؟ آیا زن و شوهر هر دو سابقه مناسبی در کردیت ندارند؟

با امید به این که پس از انجام تمام مراحل فوق بتوانید مستأجر مناسبی که ملک شما و اعصاب شما را سلامت نگه دارد انتخاب کنید. در شماره ی بعد راجع به جزئیات قرارداد اجاره بحث خواهیم کرد.

برای دریافت فرم TAF لطفا تماس بگیرید.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com