شهروند- سالی که گذشت، سال ۲۰۱۷ سال چندان آسانی برای خرده فروشی های کانادا نبود و همانطور که دیدیم در پایان سال فروشگاه سیرز اعلام ورشکستگی کرد و ۱۹۰ مغازه خود را در کانادا بست و حدود ۱۵۰۰۰ کارمند خود را از کار بیکار کرد. یکی از دلایل مهم این اتفاق تغییرات اساسی در شیوه ی خرده فروشی در دنیا و روی آوردن هرچه بیشتر مشتریان به خرید کردن آنلاین است. این روزها بیشتر مشتریان به خرید آنلاین روی آورده اند و خرده فروشی هایی می توانند در این بازار دوام بیاورند که بتوانند با این تغییرات خودشان را تطبیق دهند و از شکست فروشگاه هایی نظیر سیرز درس عبرت بگیرند.

آمار و مطالعات اقتصادی نشان می دهد که سال ۲۰۱۸ نیز سال چندان راحتی در پیش روی خرده فروشی ها نخواهد بود و یکی از این فروشگاه های در خطر Hudson Bay است که هم اکنون با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی روبروست و اعلام کرده است که می خواهد ۲۰۰۰ شغل را کاهش دهد، اما از طرفی دیگر خرده فروشی هایی مانند وال مارت و آمازون همچنان در بازار کانادا پیشتازند و این تنها به دلیل هوشمندی و تطبیق بموقع این کمپانی های بزرگ در مواجهه با تغییرات شیوه ی بیزینس در دنیاست.

همچنین گفته می شود که کمپانی های لابلاز و دالاراما نیز از برندگان سال ۲۰۱۷ بوده اند و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۱۸ نیز این موفقیت همچنان ادامه داشته باشد.

هم اکنون زمان آن رسیده است تا خرده فروشی های کانادا از خواب خوش بیدار شده و برای روبرو شدن با چالش جدی دنیای کسب و کار جدید خودشان را آماده کنند.