شهروند- محمد فکیح و جنیفر ایوانز نام دو شهروند تورنتو است که قبل از شنبه تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷ با هم هیچ آشنایی نداشتند، اما هدفی مشترک و انسان دوستانه آنها را بهم نزدیک کرد. آخرین شنبه سال ۲۰۱۷ به گزارش هواشناسی سردترین شب سال بود و بسیاری از بی خانمان های تورنتو به دلیل تکمیل شدن ظرفیت های پناهگاه های گرم در این شهر شب بسیار سختی را گذراندند و بسیاری شاید شب را به صبح نرساندند. در این شب جنیفر ایوانز در پیغامی توییتری اعلام کرد که می تواند هزینه اقامت در هتل را برای یک اتاق پرداخت کند و اگر کسی در نیاز فوری است می تواند به او مراجعه نماید. در همین هنگام محمد فکیح صاحب رستوران Paramount به پیغام توییتری خانم ایوانز پاسخ داد و اعلام کرد که در این مهم به او کمک می کند. فکیح می گوید وقتی ۱۸ سال پیش به کانادا مهاجرت کرد آدم های خیرخواهی دست او را گرفتند و برای رسیدن به جایگاهی که اکنون دارد کمکش کردند و او نیز این کمک را دریغ نمی کند. این زوج ناآشنا توانستند در طی چند روز حدود ۲۰ نفر از بی خانمان های تورنتو را در اتاق های هتل اسکان دهند و آنها را از خطر سرمازدگی برهانند.

فکیح می گوید تا زمانی که امکان انتقال این افراد به پناهگاه های گرم ایجاد شود از آنها مراقبت خواهد کرد. شاید ۲۰ نفر تعداد زیادی نباشد، اما میتواند انگیزه ای باشد برای دیگر افراد متمول در تورنتو که امکان مالی دارند و می توانند به همشهریان خود در این شب های سرد کمک کنند.