Select Page

الله‌اکبر، شعارِ سرکوب است/مجید نفیسی

الله‌اکبر، شعارِ سرکوب است/مجید نفیسی

الله‌اکبر شعارِ نادانی‌ست.

الله‌اکبر شعارِ نیرنگ است.

الله‌اکبر شعارِ سرکوب است.

چنین گفتند مردمی

که در برابر بلندگوی بسیج

که آنها را به الله‌اکبر بسته بود

فریاد زدند: “بی‌شرف! بی‌شرف!”

چنین گفتند مردمی

که در برابر ملای رهبُر

که آنها را “دست‌نشانده” خوانده بود

فریاد زدند: “خودکامه! خودکامه!”

یک روز الله‌اکبر، شعارِ خیابانها بود.

یک روز الله‌اکبر، شعارِ سرِبامها بود.

یک روز الله‌اکبر، شعارِ امیدهای واهی بود.

شعارها عوض می‌شوند.

رهبرها عوض می‌شوند.

آنچه به‌جا می‌ماند مردمی هستند

که در جستجوی نان و آزادی به خیابان می‌آیند.

چنین گفت شاعری

که در غمِ وطن زار می‌زد.*

سوم ژانویه ۲۰۱۸

* در اشاره به صحنه‌ای از تظاهرات اخیر در ایران

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Pin It on Pinterest

Share This