شهروند- روز جمعه هفته گذشته اتفاقی در تورنتو افتاد که در دقایقی شهرت جهانی پیدا کرد و بسیاری از خبرگزاری های بزرگ تیتر اول خود را به آن اختصاص دادند. خبر حکایت از اسلام ستیزی در کانادا داشت و بر اساس آن حجاب دختر ۱۱ ساله ای که در حال بازگشت از مدرسه بود توسط مرد جوانی که به گفته دخترک اهل آسیا بوده است از سرش کشیده و قیچی شده بود. بسیاری از بزرگان سیاست در کانادا بعد از انتشار این خبر از این دختر و خانواده اش معذرت خواهی کردند و اظهار تاسف کردند که چنین اتفاقی در کانادا که مدعی برابری و تساوی حقوق تمامی اقلیت های مذهبی و غیره است، افتاده است. اما پلیس تورنتو دست از بررسی برنداشت و پس از انجام مصاحبه و بررسی دوربین های مدار بسته و دیگر روش های موجود روز سه شنبه کاشف به عمل آمد که دختر ۱۱ ساله دروغ گفته است و اصلا این اتفاق نیفتاده است!

هنوز از انگیزه ی این دروغگویی خبری منتشر نشده، ولی از شایعات گفته شده در این خصوص این است که این دختر با سر کردن حجاب موافق نبوده و تنها راهی که به نظرش رسیده تا بتواند از آن رها شود، این دروغ بوده که به خانواده بگوید با حجاب ممکن است جانش در خطر باشد و پس از آن پیگیری خانواده باعث مطرح شدن آن در جامعه شده است.

هم اکنون پلیس از خانواده این دختر خواسته است که از جامعه کانادا به دلیل شایعه پراکنی که صحت نداشته است معذرت خواهی کند.

اگرچه این بار این خبر صحت نداشت اما باید بدانیم که بر اساس آمار رسمی منتشر شده میزان اسلام هراسی در کانادا در بین سال های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۵ تقریبا سه برابر شده است و سال گذشته حدود ۴۶ درصد از کانادایی ها عقیده داشتند که وجود اسلام و مسلمانان در جامعه مخرب است.