می دانیم که میکروب ها همه جا هستند، در دستگاه گوارش ما، تا روی پوست بدنمان و جالب است که در هوا، بخار آب و ذرات معلق و حتی در ابرها نیز به صورت زنده وجود دارند. گونه هایی از این باکتری ها دارای قدرت فوق العاده هستند و می توانند موجب یخ زدن آب شوند و همچنین موجب تسریع پاک شدن آسمان از ابرها نیز می شوند.

آنها در آسمان دور یک قطعه گرد و غبار، مواد معدنی، یا اجرام ریز و ذرات منجمد شده ای شکل می گیرند که آب می شوند و در سقوط خود به قطرات باران تبدیل می شوند و یا به صورت برف می بارند. در این فعل و انفعالات میکروب ها شرکت دارند. اگر یک قطعه ابر را با این باکتری ها پر بار کنیم یخ زدن اتفاق می افتد و بارش شروع می شود. برنت کریستنر از دانشگاه فلوریدا که روی اجرام فضا مطالعه می کند این فرآیند را تأیید می کند.

برای این که معلوم شود این اجرام ساکن فضا چقدر در این روند مؤثرند، برنت کریستنر و همکارانش بالن ها و هواپیماهایی را به فضا فرستادند و اقدام به نمونه برداری کردند. آنها برای این بررسی ابرهایی را انتخاب کردند که قبل از آن که ببارند مسافت های طولانی حرکت کرده بودند و جا به جا شده بودند.

این گروه نتیجه گرفتند که بخارات سرگردان موجود در دو مایلی سطح زمین تر و تازه به نظر می رسند ولی تدریجا با توده هایی از سولفات ها و غبار فلزات حاوی میکروب ها آلوده می شوند. هر فوت مکعب هوا می تواند حاوی ۳۰۰ تا ۳۰۰۰۰ باکتری باشد. اقلا یکی از گونه های باکتری به نام”پزودومونا سیرنگه” می تواند محرک تشکیل یخ شود  و این در رابطه با هوای گرم  اتفاق می افتد.

در دهه های اخیر از میکروب هایی که روی گیاهان سریع رشد می کنند برای تولید برف و ایجاد پیست های اسکی استفاده شده است. پزودومونا سیرنگه تولید پروتئین هایی می کند که سطح این باکتری را می سازند و مواد تشکیل دهنده آن برای دانشمندان شناخته شده است. وقتی که یک میکروب می میرد یا دانشمندان عمدا در آن دستکاری می کنند و پروتئین آن را تغییر می دهند، دیگر این میکروب نمی تواند مثل سابق به سرعت  و آسانی یخ تولید کند.

محققان فکر می کنند که ملکول های H۲O در ابر با این پروتئین های میکروبی مجاور می شوند و نیروهای شیمیایی موجب می شود که آب روی سطح باکتری به صورت شبکه ای قرار گیرد و این شکل گیری موجب می شود که این مولکول ها به یخ تبدیل شوند . یخ ایجاد شده بیشتر و بیشتر ملکول آب جذب می کند و به تدریج بزرگتر و سنگین تر می شود و بسته به درجه حرارت به صورت باران یا برف نازل می شود.

در پزشکی می دانیم که جنس پزودومونا یکی از مقاوم ترین میکروب هاست و به کمتر آنتی بیوتیکی جواب می دهد و همیشه برای پزشکان بیماری های عفونی مشکل آفرین است، و می بینیم گونه ای از آن در فضا و طبیعت چقدر مفید است. ما میکروب های  غیربیماری زا و حتی بسیار مفید هم کم نداریم و باید آنها را حفظ کنیم.