شهروند- افزایش حداقل حقوق و دستمزد در انتاریو ظاهرا مشکلات زیادی را برای کمپانی های بزرگ ایجاد کرده است و این کمپانی ها تمام تلاش خود را می کنند تا به طریقی با کم کردن نیروی کار بر این هزینه ی اضافی پیروز شوند. یکی از این کمپانی های بزرگ فروشگاه مترو است. فروشگاه زنجیره ای مترو اصالتا برای استان کبک است، اما در دیگر شهرهای کانادا نیز شعبه های فراوان دارد.

سخنگوی این فروشگاه اعلام کرد که تصمیم دارد تا از سیستم اتوماسیون و خودپرداز بیشتر استفاده کند تا هم کار مشتریان تسهیل گردد و هم در هزینه حقوق و دستمزد صرفه جویی گردد.

هم اکنون این سیستم های خودپرداز در بیشتر شعبه های انتاریو نصب شده است و قرار است تا فروشگاه هایی که به این سیستم مجهز نیستند تا اواخر تابستان مجهز گردند.

حداقل حقوق و دستمزد در انتاریو از ابتدای سال ۲۰۱۸ به رقم ۱۴ دلار افزایش پیدا کرد و قرار است از ابتدای سال ۲۰۱۹ به ۱۵ دلار افزایش یابد. بسیاری از کمپانی های بزرگ دیگر مانند تیم هورتونز با این افزایش بسیار مخالف بودند و در پی آن بسیاری از شیفت های کاری پرسنل خود را تعدیل کردند.