شهروند- استان انتاریو ۵۸۰۰۰ پرستار رسمی دارد که در بیمارستان های بسیار شلوغ این استان مشغول به کارند و ارزش کار آنها با هیچ میزان حقوق مادی قابل سنجیدن و تقدیر نیست. قراردادهای بسیاری از این پرستاران در تاریخ اول ماه مارس ۲۰۱۸ به پایان می رسد و هم اکنون بیمارستان ها و اتحادیه ی پرستاران در حال انجام مذاکرات بر سر قراردادهای جدید هستند.

این پرستاران در میانه ی این مذاکرات می گویند که اعتصاب نخواهند کرد، اما درباره ی شرایط کار و حقوقشان با صدای بلند صحبت می کنند.

این پرستاران بسیار نگران سیستم بهداشت و درمان و شرایط بیماران در بیمارستان ها هستند و می گویند که اگر تنها و تنها بیماران در نظر گرفته شوند، آن وقت قطعا مذاکرات روند بهتری خواهد داشت و قراردادها نیز به طبع آن بهتر خواهد شد، زیرا آنچه بیمارستان ها و پرستاران با آن سر و کار دارند جان مردم و بیماران است.

پرستاران بیشترین خواسته شان افزایش حقوقشان است و آن هم نه افزایشی که واقعا مستحق آن هستند، بلکه تنها به میزانی که از بقیه مشاغل در کانادا عقب نمانند!

قرار است مذاکرات در اواخر فوریه دوباره آغاز شود و دو طرف مذاکره تمام تلاششان بر این است که به قراردادی عادلانه و درخور زحمت این پرستاران دست یابند.