شهروند- تینا فونتنTina Fontaine، نوجوان ۱۵ ساله بومی کانادا اهل Sagkeeng در استان مانیتوبا بود که در سال ۲۰۱۴ جسد بیجانش درون یک روکش پتو در ته رودخانه ی Red در استان وینیپگ پیدا شد. ریموند کورمیر (Raymond Cormier)، ۵۶ ساله، مظنون اصلی این پرونده، بعد از گذشت ۴ سال و در دادگاهی که به گفته ی بسیاری منصفانه نبود و در آن هیچ نماینده ای از مردمان بومی کانادا حضور نداشتند به قتل درجه دوم متهم شد. این محاکمه موجب خشم بسیاری از مردم و از جمله بومیان در سراسر کانادا شد و بسیاری از مردم و نمایندگان مردمان بومی  و فعالان در این زمینه در اعتراض به این اتفاق و شیوه ی برخورد نژادپرستانه ی سیستم قضایی کانادا به خیابان ها آمدند تا بار دیگر نشان دهند که دیگر زمان آن رسیده است تا در این سیستم قضاوت، به نفع مردمان بومی،  تغییراتی بنیادی حاصل شود.

نمی شود بر روی تبعیض موجود برای جوانان و زنان و دختران بومی چشم بست و تینا نماینده بسیاری از زنان و دختران بومی است که ناپدید شده اند و تاکنون نشانی از آنها پیدا نشده است. تمام کانادا وظیفه دارد که در مقابل خشونت و نژادپرستی واکنش نشان دهد و به این نادیده گرفته شدن و پایمال شدن حقوق مردمان بومی که صاحبان اصلی این سرزمینند واکنش نشان دهد.

قرار است تظاهرات های دیگری در تاریخ های تعیین شده در تورنتو برگزار شود از جمله تظاهرات شنبه ۳ مارچ در میدان شهرداری تورنتو.