شهروند- این روزها بسیاری از مردم فکر می کنند پلیس ها اینترنت استفاده نمی کنند غافل از اینکه پلیس ها نه تنها اینترنت دارند، بلکه بسیار به اینستاگرام علاقمندند. لیام هسلت (Liam Haslett)، دانشجوی دانشگاه یورک و بارتندر است و به قول خودش یک “قطارسوار حرفه ای” است. او اخیرا فیلمی از خودش در اینستاگرام منتشر کرده است که مربوط به سال گذشته است اما موجب دردسر زیادی برای او شده است. در این فیلم او به پشت یک قطار TTC چسبیده است و در تونل زیرزمینی فریادکشان در حال خوش گذرانی است. استوارت گرین، سخنگوی TTC می گوید که تا به حال با دیدن هیچ فیلمی به این اندازه متأسف نشده بود.  گرین می گوید پلیس در حال بررسی است تا اطمینان حاصل کند این فیلم واقعی است یا خیر و در صورت واقعی بودن این فرد بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار جریمه نقدی خواهد شد که البته در مقایسه با خطری که برای خودش و کارمندان TTC ممکن بود ایجاد کند هزینه ناچیزی است.

این گونه ماجراجویی ها نه تنها به قیمت جان افراد تمام می شود بلکه باعث تأخیر در روند سرویس دهی TTC و دیگر دردسرها برای کارمندان این سازمان می شود که شاید بسیاری قابل جبران نباشد. اگر این روزها از تاخیر قطار عصبانی شدیم یادمان باشد که شاید یکی از دلایل تاخیرات زیاد TTC در هوای خوب تورنتو ماجراجویی و هیجان مخاطره آمیز برخی جوانان این شهر باشد!