شهروند- یک موسسه غیر انتفاعی واقع در مونترال کانادا به نام Airports Council International که از سال ۲۰۰۶ ، سالانه بهترین فرودگاه جهان را شناسایی کرده و به آن جایزه ی معتبر  Airport Service Quality را اهدا می کند، امسال فرودگاه پیرسون تورنتو را به عنوان بهترین فرودگاه بزرگ آمریکای شمالی معرفی کرد. این موسسه که به طور اختصار ACI نامیده می شود برای اطمینان حاصل کردن از اینکه در بین ۳۴۰ فرودگاه شرکت کننده کدام یک بر همگان اولویت دارد نظرسنجی را انجام داد که در آن میزان رضایت مسافران سنجیده می شد. این نظرسنجی ها کیفیت را بر اساس معیارهای مختلفی مورد ارزیابی قرار می داد که از جمله مهم ترین آنها چک کردن ورود، امنیت، غذا و پیدا کردن مسیر است. با در نظر گرفتن ۶۰۰,۰۰۰ پاسخ به این نظرسنجی ها، فرودگاه پیرسون به عنوان بهترین فرودگاه آمریکای شمالی با ترافیک سالانه ۴۰ میلیون مسافر برگزیده شد.

این جایزه اولین جایزه ای است که به این فرودگاه تعلق می گیرد و درست زمانی اهدا شده است که این فرودگاه سرمایه گذاری قابل توجهی را برای بهبود کیفیت پرواز و خدمات به مسافران انجام داده است. این فرودگاه ۴۹۰۰۰ کارمند دارد که در بخش های مختلف به خدمت رسانی مشغولند و هدف همه آنها جلب رضایت مسافران است که ظاهرا در این کار موفق بوده اند.