نوروز مبارک باد

لحظه ی تحویل سال ۱۳۹۷ خورشیدی

در ایران

سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ هجری شمسی
ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بعدازظهر

در تورنتو

سه شنبه ۲۰ مارچ ۲۰۱۸  

ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و ۱۹ ثانیه بعدازظهر