شهروند- رهبر موقت حزب محافظه کار انتاریو، ویک فدلی (Vic Fedeli) ، اعلام کرد که بعد از ریشه کردن آنچه وی آن را ریشه فاسد خواند، هم اکنون حزب محافظه کار در صحت و سلامت کامل آماده است تا تمام قد در انتخابات سال ۲۰۱۸ حزب لیبرال را شکست داده و بعد از سالها رهبری لیبرال ها، زمام امور را در دست گیرد. قرار است تا در انتخاباتی که این هفته برگزار می شود رهبر جدید این حزب از میان چهار کاندیدای آن که عبارتند از کریستین الیوت، داگ فورد، کارولین مالرونی و تانیا گرانیک الن، انتخاب گردد. رهبر پیشین این حزب، پاتریک براون در تاریخ ۲۵ ژانویه سال جاری به دلیل اتهامات وارد شده به وی مبنی بر آزار و اذیت دو دختر جوان از کار استعفا کرد. او مدتی بعد اعلام کرد که از خبرگزاری ای که این شایعات را در مورد او منتشر کرده است، شکایت خواهد کرد و دوباره کاندیداتوری خود را برای رهبری این حزب اعلام کرد، اما بعد از گذشت چند روز براون گفت که نمی تواند در آن واحد هم برای رهبری و هم برای پاک کردن نامش مبارزه کند و به همین دلیل به طور کلی از کار کناره گیری کرد.

فدلی ۳۹ روز پیش به عنوان رهبر موقت این حزب شروع به کار کرد و قرار است تا آمدن رهبر جدید مدیریت امور را در دست داشته باشد. او با دادن لقب “ریشه فاسد” به براون باعث انتقادات زیادی شد، اما در جواب گفت که مردم باید حقایق امور را بدانند و اطمینان داشته باشند که این حزب رو به جلو در حرکت است و میتوان به آن اطمینان کرد.