شهروند- اوایل این هفته TTC اعلام کرد که در نظر دارد تا برای دانشجویان تخفیفات ویژه ای را برای کارت های مترو نامحدود در نظر بگیرد. بر اساس اعلام این سازمان، قرار بر این است تا در تاریخ ۲۰ مارس این طرح جدید در هیئت مدیره TTC به رای و بررسی گذاشته شود. در صورت قبولی این برنامه جدید که به عنوان U-pass نامیده شده است دانشجویان می توانند کارت متروی نامحدود را به قیمت ۷۰ دلار، تقریبا نصف قیمت دیگران خریداری کنند.

برآوردها نشان می دهد که میانگین درآمد دانشجویان کالج و دانشگاه در انتاریو نصف میانگین درآمد در استان است و هزینه رفت و آمد آنها در هشت ماه دوره ی تحصیلی با حمل و نقل عمومی TTC رقمی معادل ۹۳۰ دلار برآورد شده است. برای اینکه دانشجویان بتوانند از این برنامه استفاده کنند باید به طور تمام وقت در یک رشته ی تحصیلی در کالج و یا دانشگاه مشغول به تحصیل باشند. این برنامه ی جدید نه تنها برای دانشجویان مفید است، بلکه در طی زمان سود بیشتری را برای خود TTC به دست می دهد و تقریبا آن را دو برابر می کند زیرا هم اکنون بسیاری از دانشجویان به دلیل گران بودن کارت مترو ترجیح می دهند از توکن و یا پول نقد استفاده کنند که همین باعث می شود میزان سود این سازمان کمتر باشد. در صورت قبولی، این برنامه از پاییز سال ۲۰۱۹ اجرا خواهد شد.