شهروند- یافته های تازه ی علمی نشان می دهد که تعداد زیادی از کانادایی ها به گیاه خواری و گیاه خام خواری روی آورده اند و این رقم ها در حال افزایش است. هم اکنون حدود ۷.۱ درصد کانادایی ها خودشان را گیاهخوار می دانند و ۲.۳ درصد نیز گیاه خام خوار هستند.

بیش از نیمی از این افراد زیر ۳۵ سال هستند و این نشان می دهد که جوانان کانادایی تمایل بسیار زیادی به سالم خوردن، سالم زیستن و کمک به طبیعت دارند. میزان گیاهخواری در بین افراد بالای ۴۱ سال کمتر است. گزارشات مبنی بر تحقیقات موسسات علمی معتبر نشان می دهد که میزان گیاه خواری در کانادا در طی چند دهه آینده بالاتر خواهد رفت و همین باعث خواهد شد که شکل تولید محصولات غذایی کم کم تغییر کند. شاید بخشی از این علاقه مدیون تبلیغات علیه گوشت خواری باشد، ولی باید دانست که گزارشات سازمان بهداشت جهانی مبنی بر مضرات مصرف گوشت قرمز و بیماری های ناشی از آن در این روند رو به افزایش در سراسر جهان و به طور چشمگیر در کانادا، بسیار مهم و موثر بوده است.

مردم و بویژه جوانان امروز به دنبال نوعی از زندگی هستند که علاوه بر وارد کردن کمترین لطمه به خودشان، محیط اطرافشان و طبیعت را نیز از تخریب بیشتر در  امان دارد.