شهروند- دولت لیبرال کانادا در پی این است که با اعلام قوانین جدید، خریدن و نگهداری اسلحه در کانادا را سخت تر کند. براساس قانونی که اوایل این هفته در مجلس عوام کانادا مطرح شد، وزیر امنیت ملی کانادا، رالف گودال اعلام کرد که امیدوار است با تصویب شدن این لایحه قانونی سخت گیری های بیشتری درباره ی بررسی پیشینه ی افرادی که به صورت قانونی می توانند در کانادا  اسلحه خریداری کنند اعمال شود. دولت کانادا دیگر علاقه ای به ساخت فهرست ملی long-gun ندارد.

بر اساس این قوانین جدید، فروشندگان اسلحه در کانادا باید سابقه ی تک تک اسلحه های فروخته شده و انبار را به دقت نگهداری کنند تا بتوانند در صورت وقوع هرگونه جنایتی ناشی از سوء استفاده از اسلحه های قانونی به پلیس کانادا کمک کنند.

همچنین خریداران اسلحه باید در هنگام خریداری حتما گواهینامه ی مورد نیاز و به روز را داشته باشند. برای انجام چنین تمهیداتی، دولت لیبرال ۳۲۷ میلیون دلار بودجه در نظر گرفته است که قرار است در طی پنج سال به این کار اختصاص داده شود. همچنین سالی ۱۰۰ میلیون دلار نیز برای کمک به مقامات برای جلوگیری از هرگونه جرم و جنایت مرتبط با اسلحه در نظر گرفته شده است.