۲- پس از تحویل خانه ای که جدیداً خریده ام متوجه شدم قسمتی از جلوی ساختمان چند سال پیش به آن اضافه شده ولی مطمئن نیستم برای این قسمت مجوز لازم گرفته شده است یا خیر؟

شما قبل از این که قرارداد خرید اولیه (Offer)  را امضاء کنید باید به دقت خانه را وارسی می کردید. اگر این کار را نکردید قبل از آن که قرارداد خرید قطعی (Firm) شود  باز برای بازرسی ساختمان فرصت دارید. در آن موقع مجدداً فرصت دارید که قسمت هایی که بعداً به ساختمان اضافه شده یا قسمتی که حذف شده را چک کرده و از فروشنده جویا شوید که چه موقع این کار انجام شده و آیا مجوزهای لازم دریافت شده؟

همچنین مشاور املاک شما لازمست با اضافه کردن جملاتی به قرارداد فروشنده را متعهد نماید که هیچ گونه تغییراتی بدون اخذ مجوزهای لازم در ملک انجام نشده است. این تعهد می تواند برای اقدامات قانونی که بخواهید علیه فروشنده انجام دهید، بسیار مؤثر باشد.

حال فرض می کنیم شما متوجه این تغییرات بعد از خرید شده اید در این صورت با دو حالت مواجه هستید:

الف) در قرارداد خرید فروشنده تصریح کرده هیچ تغییراتی در زمان مالکیت وی روی خانه بدون اخذ مجوزهای لازم انجام نشده؛ در این صورت شما می توانید با فروشنده تماس گرفته و درخواست غرامت و خسارت نمائید و اگر توجه نکرد از طریق قانونی اقدام نمائید.

ب) حالت دوم وقتی است که شما هیچ گونه پشتیبانی از طریق قرارداد خود ندارید؛ در این صورت اگر وکیل شما بیمه ثبت مالکیت (Title Insurance) برای شما پیش بینی و خریده باشد مواردی از قبیل فوق توسط این بیمه رسیدگی و خسارت پرداخت می شود، در غیر این صورت راه دیگری برای شما نمی ماند یا این که تغییرات ملک را به حال خود بگذارید یا این که با مراجعه به شهرداری درخواست صدور جواز و تأیید مراتب را بنمائید که ممکنست هزینه در برداشته باشد.

۳- پس از تحویل خانه ملاحظه می کنید که یکی از دستگاه های موجود (یخچال، گاز، دستگاه گرم کننده شوفاژ و غیره) کار نمی کند و نیاز به تعمیر دارد. چه می کنید؟

اقدام شما بستگی به متن قرارداد خرید خانه دارد؛ اگر در متن قرارداد تصریح شده باشد که تمام وسایل موجود در خانه تا موقع تحویل و حتی بعد از آن باید آماده بکار باشند در این صورت شما می توانید به فروشنده مراجعه و از وی بخواهید این دستگاه یا دستگاه ها را تعمیر یا تعویض نماید. اگر تعهد فروشنده فقط تا هنگام تحویل (بستن قرارداد) باشد در این صورت شما در معامله مغبون شده اید و هر گونه تعویض یا تعمیر با خودتان خواهد بود.

برای جلوگیری از این اتفاق توصیه می شود شما همراه مشاور املاک خود یک روز قبل از بسته شدن قرارداد (حتی چند ساعت قبل از آن) از ملک خریداری شده بازدید و همه قسمت های آن از جمله وسایل موجود در آن را به دقت وارسی نموده و آنها را یکایک روشن کرده و مطمئن شوید همگی به خوبی کار می کنند. در غیر این صورت فوراً مراتب را به وکیل خود خبر دهید (با ذکر مورد) و درخواست نمائید که وکیل قسمتی از مبلغ خرید را نزد خود نگه داشته و از وکیل فروشنده بخواهد که پس از تعمیر دستگاه آن مبلغ به فروشنده از طریق وکیل وی پرداخت شود، یا اگر فرصت کافی هست فروشنده خود راساً اقدام نماید.

*جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است.