یک نوجوان ۱۴ ساله که میان انتخاب جنسیتش مردد است، می خواهد مرد باشد یا زن، با مصرف هورمون تغییر جنسیتش را عقب می اندازد ولی برای گرفتن تصمیم در زندان فکری اش محصور است. سوژه جنسیت در این برهه که صحبت پیرامونش بخصوص میان جوان ها بسیار مطرح است سوژه حادی ست که نسل امروز درگیر آن است.

خواهر جوان، دوست پسری دارد که از ایران آمده و او نیز میان دو فرهنگ شرق و غرب درگیر است و برگشت به موطنش با مشکل همراه است و زندگی در غرب را هم هنوز پذیرا نیست.

عنوان فیلم (آنها) از آنجا می آید که این نوجوان هنوز خود را مرد یا زن نمی پندارد و “آنها” هر دو جنسیت را برای خودش انتخاب کرده.

فیلم کند و آهسته پیش می رود چرا که نظیر نوجوان که برای انتخاب جنسیتش تعجیل ندارد، عجله ای برای بازگو کردن داستانش ندارد. تا این که با شروع پارتی قوم و خویش جوان ایرانی سرعت می گیرد و فرهنگ شرقی جای فرهنگ غربی را اشغال می کند. “قزوینی زاده” (سازنده فیلم) تماشاگر را با یک خانواده کرد ایرانی آشنا می کند که در عین حال که در امریکا کار و زندگی می کنند، اما در خانه همانی هستند که در ایران بودند، غذای ایرانی سرو می شود، با توجه به این که بچه ها بالطبع به خاطر محیط انگلیسی صحبت می کنند، اما بقیه افراد با وجود دوست دختر امریکایی جوان و برادرش همه فارسی صحبت می کنند.

آناهیتا قزوینی زاده

رفت و برگشت های قزوینی زاده به تصاویر گل سمبولی ست برای شکوفا شدن و بلوغ نوجوان که در طول فیلم ادامه پیدا می کند و موضوع جنسیت یا تغییر آن با وجود این که از نظر نظام کشوری همواره بلامانع بوده، اما در برخورد با آن در جامعه و کسانی که گام در این راه گذاشته اند با دشواری های متعدد روبرو بوده که در جامعه ی غربی نیز بدون چالش نبوده است.

آناهیتا قزوینی زاده متولد ۱۹۸۹ تهران است. تحصیلات سینمایی اش را در ایران و شیکاگو به پایان رسانده. پیش از ساختن نخستین فیلم بلندش “آنها”(۲۰۱۷) چند فیلم کوتاه در کارنامه اش دارد: “وقتی بچه بچه بود” (۲۰۱۱)، “سوگواری”(۲۰۱۱)، “سوزن” (۲۰۱۳).

سوژه فیلم های “قزوینی زاده” اغلب پیرامون کودکان و نوجوانان می گذرد. علتش شاید شناخت بیشتر او به خاطر تجربیات زندگی خودش باشد که به راحتی بیانگر احساسات و چالش های نوجوان ها در موقعیت های گوناگون است.