شهروند-  کمپانی بزرگ حمل و نقل شهری تورنتو که TTC نام دارد و در نوع خودش بزرگترین سیستم حمل و نقل عمومی در کانادا است اعلام کرد که تصمیم دارد به جای اتوبوس های معمولی از اتوبوس هایی استفاده کند که نیروی محرکه شان از باطری است.

 

این کمپانی بزرگ قرار است امسال ۳۰ دستگاه از این اتوبوس های سبز باطری ای را خریداری کند و بعد از آموزش های لازم به رانندگان و مسئولان، از ابتدای سال ۲۰۱۹ این اتوبوس ها به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گیرند.

اما برنامه ی آینده به این شکل است که TTC از سال ۲۰۲۵ تنها اتوبوس های باطری ای خریداری خواهد کرد و تا سال ۲۰۴۰ تمام اتوبوس های این شهر با نیروی محرکه باطری هدایت خواهد شد و به این ترتیب آینده ای سبز و روشن و تمیز برای شهرمان تورنتو در پیش است.

سه کمپانی که قرار است اتوبوس های مذکور از آنها خریداری شود BYD ، New Flyer و Proterra هستند که به ترتیب چینی، کانادایی و آمریکایی می باشند.

هزینه ی خریداری این اتوبوس ها توسط شهرداری تورنتو، دولت استانی و فدرال تأمین خواهد شد و پیش بینی می شود که استفاده از آنها باعث بهبود کیفیت هوا شده و از این طریق شهر تورنتو بخش کوچکی از سهم خود را در کاهش گرمایش کره ی زمین ادا می کند.