شهروند- Toby نام گربه ای است که کفتر جلد خانواده اش در کارولینای امریکا است و تنها راه رهایی از یافتن از او، سپردنش به پناهگاه گربه هاست. این گربه بعد از این که توسط صاحبانش در جایی ۱۲ مایل دورتر رها شده بود، با سرسختی راه خانه را پیدا کرد تا بار دیگر نزد خانواده اش برگردد، اما با بی مهری آنها مواجه شد و او را به پناهگاه سپردند و درخواست کردند یوتونایز شود . البته مسئولان پناهگاه می گویند که این گربه ی دوست داشتنی از ویروس feline immunodeficiency رنج می برد و شاید یکی از دلایل رها کردنش همین است که البته چندان انسانی نیست.

با کمک پناهگاه حیوانات “توبی” هفت ساله توانست خانواده ی جدیدی پیدا کند که از اواخر آپریل به آن ها می پیوندد و زندگی تازه اش را شروع می کند. او امیدوار است که خانواده ی جدید این بار به او وفادار باشند.