شهروند- رایان یکی از نجات یافتگان سانحه ی مرگبار تصادف اتوبوس حامل بازیکنان تیم هاکی جوانان باشگاه هامبولت برونکوس  است که در تاریخ ۶ اوریل ۲۰۱۸ در ساسکاچوان اتفاق افتاد. در این سانحه تصادف ۱۶ نفر کشته و ۱۳ نفر به شدت مجروح شدند.  Ryan Straschnitzkiدر این تصادف از سینه به پایین فلج شده است اما امیدوار است که این فلج موقتی است و روزی به پا خواهد خاست.  رایان در مصاحبه اش با خبرنگاران می گوید که هنوز صحنه ی تصادف جلو چشمانش است و نمی تواند آن روز و آن ساعت را فراموش کند. او در هنگام وقوع تصادف با مبایل خود در حال پیغام دادن بود که ناگهان در جلوی اتوبوس صدای جیغ می شنود و دیگر چیزی به خاطر نمی آورد.

رایان دلش می خواهد هرچه سریعتر بلند شده ودوباره به بازی برگردد و از این طریق یاد و خاطره ی بازکنان و دوستانی را که از دست داده است زنده نگه دارد.

علیرغم تشخیص پزشکان که می گویند او برای همه عمر فلج شده است خودش اما معتقد است که روزی بلند خواهد شد. امید داشتن ممکن است واقعا معجزه کند و ما هم برای سلامتی رایان و برای تحقق آرزویش دعا می کنیم.