شهروند- شهروندان انتاریو هم اکنون می توانند کارت بهداشت  خود را بدون مراجعه ی حضوری به دفاتر سرویس انتاریو و به صورت آنلاین با مراجعه به وب سایت www.serviceontario.ca/renewcards تمدید کنند. این خدمات که به صورت آنلاین ارائه می شود بخشی از برنامه ی دولت انتاریو برای بهبود زندگی شهروندان است. برای اینکه بتوانید کارت OHIP خود را به صورت آنلاین تمدید کنید باید گواهینامه ی رانندگی دارای تاریخ اعتبار داشته باشید، در آدرس کنونی خود حداقل ۹۰ روز زندگی کرده باشید و دیگر اطلاعات شخصی شما که در هنگام پر کردن فرم های آنلاین پرسیده می شود تغییری نکرده باشد.

البته کسانی که دوست داشته باشند به صورت حضوری کارت های خود را تمدید کنند می توانند همچنان به دفاتر سرویس انتاریو که سراسر شهر وجود دارند مراجعه کنند و برای اینکه معطل نشوند نیز از طریق وب سایت https://www.ontario.ca/page/online-appointment-booking وقت بگیرند. بسیاری از این دفاتر در روزهای تعطیل نیز باز هستند. به خاطر داشته باشید که برای تمدید کارت OHIP هیچگونه هزینه ای نباید پرداخت کنید ، چه آنلاین و چه حضوری، و این خدمات کاملا مجانی است. برای کسانی که برای تمدید کارتشان نیاز به عکس دارند بهتر است که این کار را به صورت حضوری انجام دهند.