در هفته گذشته شاهد فاجعه تاسف باری در تورنتو بودیم. ماجرا از این قرار بود که مردی ۲۵ ساله، مظنون به بیماری روانی با کرایه کردن اتومبیل ون از یکی از شعب شرکت های بزرگ کرایه اتومبیل در ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر در مسیر جنوب خیابان یانگ تصمیم گرفت بقیه مسیر را در پیاده رو طی کند و بعد از پیمودن حدود ۲ کیلومتر باعث شد که ۱۰ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر مجروح شوند.

ضمن همدردی با بازماندگان و مصدومان این تصادف مرگبار در این گزارش به دنبال این جواب هستیم که اگر شخصی از اتومبیل به عنوان وسیله قتاله استفاده نماید تکلیف پرداخت غرامت فوت و جرح چگونه خواهد بود؟ شرکت بیمه چه شخصی می بایستی پرداخت کننده غرامت فوت ۱۰ نفر و مصدومیت ۱۵ نفر دیگر باشد و خسارات را کدام طرف تقبل می کند؟

از نظر حقوقی طرف های متفاوتی در این جریان درگیر هستند که عبارتند از:

شرکت بیمه سازمانی که اتومبیل ون را کرایه داده، شرکت بیمه راننده مشکوک به بیماری روانی، اگر هر یک از قربانیان حادثه اتومبیلی داشته بودند آن موقع شرکت بیمه ایشان و در آخر شرکت بیمه دولتی انتاریو که اگر شخصی در تصادف اتومبیلی مصدوم- معلول یا کشته شود یا راننده از صحنه حادثه بگریزد آن موقع مسئول جبران غرامت خواهد بود.     

اجازه می خواهد ترتیب تقدم و تاخر پرداخت کننده (شرکت بیمه) غرامت را برای هر یک از قربانیان و مصدومان حادثه که لزوما یکسان هم نیست خدمت شما خوانندگان محترم عرض نماید.

از زمانی که مسیر پیگیری حقوقی پرونده به جریان می افتد طرف های درگیر ابتدا به دنبال این هستند که بدانند آیا هیچ کدام از کشته شدگان یا مصدومین دارای بیمه اتومبیل بودند یا خیر؟ برای آن تعداد که جواب مثبت است وکلای مربوطه با شرکت بیمه ایشان تماس گرفته و منطبق با پوشش بیمه ای که دارند (معمولا برای خسارات فاجعه آمیزکمتر از یک میلیون دلار نیست) طلب غرامت می کنند. اگر ایشان دارای بیمه اتومبیل نبودند سپس شرکت بیمه اتومبیل فرد ضارب (فرد ۲۵ ساله ای که مظنون شناخته می شود) مسئول پرداخت غرامت جانی و خسارات مالی خواهد بود. اگر فرض نمایید که الک میناسیان (ضارب و راننده) اتومبیلی نداشته که بیمه کند آن موقع است که بیمه بیزینسی شرکت کرایه دهنده اتومبیل ون وارد ماجرا می شود و تنها اوست که مسئولیت پرداخت ۱۰ غرامت ۱ میلیون دلاری و البته احتمال پرداخت ۱۵ غرامت نقص عضو، معلولیت و از کارافتادگی تا سقف یک میلیون دلار برای هر نفر را خواهد داشت. چون نداشتن پوشش بیمه برای شرکت کرایه دهنده اتومبیل تقریبا محال است دیگر امکان ادامه این چرخه حقوقی میسر نیست ولی تنها برای کامل شدن اطلاعات بیمه ای اجازه می خواهد امکان دسترسی به شرکت بیمه دولتی انتاریو را هم به عنوان آخرین راه چاره در این قسمت مقاله ببینیم. اگر شرکت کرایه دهنده اتومبیل بیمه بیزینسی ماشین نداشت آن موقع است که وکلای قربانیان و مصدومان حادثه با تشکیل پرونده علیه شرکت دولتی انتاریو برای هر نفر طلب ۲۰۰ هزار دلار (سقف پوشش بیمه ) می نمایند و نسبت به مابقی غرامت یا خسارت اگر هر یک از طرف های درگیر دارایی و مایملکی داشته باشند به عنوان وثیقه مالی در پرونده های حقوقی مکمل در دادگاه های انتاریو طلب می کنند.

در انتاریو الحاقیه و کلوزهای بیمه ای متفاوتی وجود دارد که همه در جهت حمایت از قربانیان حوادث رانندگی طراحی شده و همه راه های حقوقی دیده شده که بازماندگان یا مصدومان در کوتاهترین زمان ممکن بتوانند از نظر مالی تامین شوند.

ضمن همدردی مجدد با بازماندگان امید است همواره سلامت و تندرست و موفق باشید.