شهروند- حسین جاسم ساکن همیلتون است و راننده تاکسی است. یک شنبه صبح در مسیرش برای برداشتن مسافر، تلفنی از جانب خواهرش زینب دریافت کرد مبنی بر این که باید برای وضع حمل سریع او را به بیمارستان برساند. حسین کار خود را کنسل کرد و سریعا خودش را به خواهرش رساند ولی این نوزاد برای به دنیا آمدن عجله داشت و در مسیر بیمارستان در تاکسی دایی اش به دنیا امد!

حسین بعد از شنیدن صدای نوزاد با عجله در پارکینگی پارک کرد و به ۹۱۱ زنگ زد. دقایقی بعد ماشین آمبولانس و پلیس با هم رسیدند و خواهر حسین را به همراه نوزاد به بیمارستان بردند. زینب می گوید احساس می کرد که نوزاد بسیار زود به دنیا بیاید اما تنها زمانی فهمید چقدر زود که سر نوزاد را حس کرد. این خانواده سه فرزند دیگر نیز دارند. برای اولین بار است که نوزادی در یک تاکسی در همیلتون به دنیا می آید. صاحب کمپانی تاکسی رانی می گوید می توانیم از این به بعد با شعار “ما به دنیا نیز می آوریم”، در شهر برانیم و از این که چنین اتفاقی در تاکسی رانی این شهر افتاده است بسیار شادمان است.