اگر مستأجر ملک را قبل از پایان قراردادتخلیه کند، چه باید کرد؟

چنانچه مستأجر درخواست نماید که می خواهد محل مورد اجاره را قبل از پایان قرارداد فیمابین تخلیه نماید، شما به عنوان مالک چه باید بکنید؟ ابتدا باید دید چرا مستأجر مایل به تخلیه قبل از موعد است. مستأجر معمولاً دلایلی دال بر اضطرار، مشکلات خانوادگی و یا ناراحتی از زندگی در محل مورد اجاره را مطرح می کند. گاهی نیز دلایل مطروحه غیر واقعی و صرفاً بهانه ای برای تخلیه محل است.

اضطرار اینست که مستأجر می گوید به دلیل اتفاق غیر مترقبه مجبور به ترک کشور و مسافرت به محل دیگری است و یا مجبور است از بستگان بیمار یا مصدوم در شهر دیگر مراقبت کند، لذا باید از اینجا برود.

مشکلات عبارت از آنست که وی به دلیل از دست دادن شغل دیگر نمی تواند اجاره را پرداخت کند و باید با دوستش در جای دیگری مشترکاً زندگی کند. مشکل دیگر این که مستأجر اخیراً شغلی گرفته که فاصله بسیار زیادی با محل مورد اجاره دارد، لذا زمان و صرف هزینه رفت و آمد برای وی ایجاد اشکال کرده است. مورد دیگر ناراحتی در محل مورد اجاره است. یعنی این که مثلاً شما در منزل سگ یا گربه دارید و وی که در طبقه زیرین زندگی می کند به حیوانات آلرژی دارد. یا این که خانمی مجرد که می گوید توسط یکی دیگر از همسایگان (یا شوهر قبلی) در اینجا مورد مزاحمت واقع می شود و امثالهم.

واقعیت اینست که اگر مستأجر بخواهد محل مورد اجاره را قبل از موعد ترک نماید شما به عنوان مالک قدرت قانونی و اختیار چندانی برای باز داشتن وی از این تصمیم ندارید. همه موارد بالا که به آنها اشاره شد مواردی هستند که دست شما را برای اقدام بسته نگه می دارد. مثلاً اگر بگوید دیگر نمی توانم اجاره پرداخت کنم شما جز این که اجازه بدهید محل را تخلیه کند کار دیگری نمی توانید بکنید. از راه شکایت و دادگاه هم به جایی نمی رسید. هزینه این کار بیشتر از چندین ماه اجاره وی است.

بهترین کار مذاکره و مصالحه است. از مستأجر بخواهید اگر می تواند دو ماه به شما فرصت دهد. خودش تلاش کند برای شما مستأجر قابل قبول پیدا کند در عین این که شما هم شروع به تلاش می کنید.

با وی صحبت کنید تا متوجه شوید آیا دلایل مطروحه وی واقعی است؟ اگر متوجه شدید با کم کردن اجاره وی مایل به ادامه اجاره است آن را کم کنید، زیرا خالی ماندن محل ضرر بیشتری دارد. از درگیری و تهدید بپرهیزید و ارتباط مسالمت آمیز خود راحفظ کنید. برای سلامت اعصاب و روان خود یا زودتر به توافق برسید یا اجازه بدهید محل را ترک کند.

*جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com